UTF-8 HTML karakterkódok

Az alábbi táblázat TJ Luoma munkája alapján készült biztosítékként arra az esetre, ha ismét eltűnne a http://share.luo.ma/sidebars/codes/ helyről.
Kód Angol név Magyar név Megjelenítés
	Horizontal tab vízszintes tabulátor nem látható

Line feed soremelés nem látható

Carriage Return kocsi vissza nem látható
" vagy "quotation mark = APL quote idézőjel " vagy "
& vagy &ampersand   & vagy &
 Space betűköz nem látható
!Exclamation mark felkiáltójel !
" vagy "Quotation mark idézőjel " vagy "
#Number sign   #
$Dollar sign   $
%Percent sign   %
& vagy &Ampersand   & vagy &
'Apostrophe   '
(Left parenthesis   (
)Right parenthesis   )
*Asterisk   *
+Plus sign   +
,Comma   ,
-Hyphen   -
.Period (fullstop)   .
/Solidus (slash)   /
:Colon   :
&#59;Semi-colon   ;
&#60; vagy &lt;Less than   < vagy <
&#61;Equals sign   =
&#62; vagy &gt;Greater than   > vagy >
&#63;Question mark   ?
&#64;Commercial at   @
&#91;Left square bracket   [
&#92;Reverse solidus (backslash)   \
&#93;Right square bracket   ]
&#94;Caret   ^
&#95;Horizontal bar (underscore)   _
&#96;Acute accent   `
&#123;Left curly brace   {
&#124;Vertical bar   |
&#125;Right curly brace   }
&#126;Tilde   ~
&#146; Nem standard. Használjuk ezt helyette: &#8217;
&#150; vagy &endash; Nem standardok. Használjuk ezt helyettük: &#8211;
&#151; vagy &emdash; Nem standardok. Használjuk ezt helyettük: &#8212;
&#160; vagy &nbsp;no-break space = non-breaking space     vagy  
&#161; vagy &iexcl;inverted exclamation mark   ¡ vagy ¡
&#162; vagy &cent;Cent sign   ¢ vagy ¢
&#163; vagy &pound;Pound sterling   £ vagy £
&#164; vagy &curren;General currency sign   ¤ vagy ¤
&#165; vagy &yen;yen sign = yuan sign   ¥ vagy ¥
&#166; vagy &brvbar; pipe or broken bar = broken vertical bar   ¦ vagy ¦
&#167; vagy &sect;Section sign   § vagy §
&#168; vagy &uml;diaeresis = spacing diaeresis   ¨ vagy ¨
&#169; vagy &copy;copyright sign   © vagy ©
&#170; vagy &ordf;feminine ordinal indicator   ª vagy ª
&#171; vagy &laquo;left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet   « vagy «
&#172; vagy &not;not sign   ¬ vagy ¬
&#173; vagy &shy;soft hyphen = discretionary hyphen   ­ vagy ­
&#174; vagy &reg;registered sign = registered trade mark sign   ® vagy ®
&#175; vagy &macr;macron = spacing macron = overline = APL overbar   ¯ vagy ¯
&#176; vagy &deg;degree sign   ° vagy °
&#177; vagy &plusmn;plus-minus sign = plus-or-minus sign   ± vagy ±
&#178; vagy &sup2;superscript two = superscript digit two = squared   ² vagy ²
&#179; vagy &sup3;superscript three = superscript digit three = cubed   ³ vagy ³
&#180; vagy &acute;acute accent = spacing acute   ´ vagy ´
&#181; vagy &micro;micro sign   µ vagy µ
&#182; vagy &para;pilcrow sign = paragraph sign   ¶ vagy ¶
&#183; vagy &middot;middle dot = Georgian comma = Greek middle dot   · vagy ·
&#184; vagy &cedil;cedilla = spacing cedilla   ¸ vagy ¸
&#185; vagy &sup1;superscript one = superscript digit one   ¹ vagy ¹
&#186; vagy &ordm;masculine ordinal indicator   º vagy º
&#187; vagy &raquo;right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet   » vagy »
&#188; vagy &frac14;vulgar fraction one quarter = fraction one quarter   ¼ vagy ¼
&#189; vagy &frac12;vulgar fraction one half = fraction one half   ½ vagy ½
&#190; vagy &frac34;vulgar fraction three quarters = fraction three quarters   ¾ vagy ¾
&#191; vagy &iquest;inverted question mark = turned question mark   ¿ vagy ¿
&#192; vagy &Agrave;latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave   À vagy À
&#193; vagy &Aacute;latin capital letter A with acute   Á vagy Á
&#194; vagy &Acirc;latin capital letter A with circumflex   Â vagy Â
&#195; vagy &Atilde;latin capital letter A with tilde   Ã vagy Ã
&#196; vagy &Auml;latin capital letter A with diaeresis   Ä vagy Ä
&#197; vagy &Aring;latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring   Å vagy Å
&#198; vagy &AElig;latin capital letter AE = latin capital ligature AE   Æ vagy Æ
&#199; vagy &Ccedil;latin capital letter C with cedilla   Ç vagy Ç
&#200; vagy &Egrave;latin capital letter E with grave   È vagy È
&#201; vagy &Eacute;latin capital letter E with acute   É vagy É
&#202; vagy &Ecirc;latin capital letter E with circumflex   Ê vagy Ê
&#203; vagy &Euml;latin capital letter E with diaeresis   Ë vagy Ë
&#204; vagy &Igrave;latin capital letter I with grave   Ì vagy Ì
&#205; vagy &Iacute;latin capital letter I with acute   Í vagy Í
&#206; vagy &Icirc;latin capital letter I with circumflex   Î vagy Î
&#207; vagy &Iuml;latin capital letter I with diaeresis   Ï vagy Ï
&#208; vagy &ETH;latin capital letter ETH   Ð vagy Ð
&#209; vagy &Ntilde;latin capital letter N with tilde   Ñ vagy Ñ
&#210; vagy &Ograve;latin capital letter O with grave   Ò vagy Ò
&#211; vagy &Oacute;latin capital letter O with acute   Ó vagy Ó
&#212; vagy &Ocirc;latin capital letter O with circumflex   Ô vagy Ô
&#213; vagy &Otilde;latin capital letter O with tilde   Õ vagy Õ
&#214; vagy &Ouml;latin capital letter O with diaeresis   Ö vagy Ö
&#215; vagy &times;multiplication sign   × vagy ×
&#216; vagy &Oslash;latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash   Ø vagy Ø
&#217; vagy &Ugrave;latin capital letter U with grave   Ù vagy Ù
&#218; vagy &Uacute;latin capital letter U with acute   Ú vagy Ú
&#219; vagy &Ucirc;latin capital letter U with circumflex   Û vagy Û
&#220; vagy &Uuml;latin capital letter U with diaeresis   Ü vagy Ü
&#221; vagy &Yacute;latin capital letter Y with acute   Ý vagy Ý
&#222; vagy &THORN;latin capital letter THORN   Þ vagy Þ
&#223; vagy &szlig;Small sharp s, German (sz ligature)   ß vagy ß
&#223; vagy &szlig;latin small letter sharp s = ess-zed   ß vagy ß
&#224; vagy &agrave;latin small letter a with grave = latin small letter a grave   à vagy à
&#225; vagy &aacute;latin small letter a with acute   á vagy á
&#226; vagy &acirc;latin small letter a with circumflex   â vagy â
&#227; vagy &atilde;latin small letter a with tilde   ã vagy ã
&#228; vagy &auml;latin small letter a with diaeresis   ä vagy ä
&#229; vagy &aring;latin small letter a with ring above = latin small letter a ring   å vagy å
&#230; vagy &aelig;latin small letter ae = latin small ligature ae   æ vagy æ
&#231; vagy &ccedil;latin small letter c with cedilla   ç vagy ç
&#232; vagy &egrave;latin small letter e with grave   è vagy è
&#233; vagy &eacute;latin small letter e with acute   é vagy é
&#234; vagy &ecirc;latin small letter e with circumflex   ê vagy ê
&#235; vagy &euml;latin small letter e with diaeresis   ë vagy ë
&#236; vagy &igrave;latin small letter i with grave   ì vagy ì
&#237; vagy &iacute;latin small letter i with acute   í vagy í
&#238; vagy &icirc;latin small letter i with circumflex   î vagy î
&#239; vagy &iuml;latin small letter i with diaeresis   ï vagy ï
&#240; vagy &eth;latin small letter eth   ð vagy ð
&#241; vagy &ntilde;latin small letter n with tilde   ñ vagy ñ
&#242; vagy &ograve;latin small letter o with grave   ò vagy ò
&#243; vagy &oacute;latin small letter o with acute   ó vagy ó
&#244; vagy &ocirc;latin small letter o with circumflex   ô vagy ô
&#245; vagy &otilde;latin small letter o with tilde   õ vagy õ
&#246; vagy &ouml;latin small letter o with diaeresis   ö vagy ö
&#247; vagy &divide;division sign   ÷ vagy ÷
&#248; vagy &oslash;latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash   ø vagy ø
&#249; vagy &ugrave;latin small letter u with grave   ù vagy ù
&#250; vagy &uacute;latin small letter u with acute   ú vagy ú
&#251; vagy &ucirc;latin small letter u with circumflex   û vagy û
&#252; vagy &uuml;latin small letter u with diaeresis   ü vagy ü
&#253; vagy &yacute;latin small letter y with acute   ý vagy ý
&#254; vagy &thorn;latin small letter thorn   þ vagy þ
&#255; vagy &yuml;Small y, dieresis or umlaut mark   ÿ vagy ÿ
&#338; vagy &OElig;latin capital ligature OE   Œ vagy Œ
&#339; vagy &oelig;latin small ligature oe   œ vagy œ
&#352; vagy &Scaron;latin capital letter S with caron   Š vagy Š
&#353; vagy &scaron;latin small letter s with caron   š vagy š
&#376; vagy &Yuml;latin capital letter Y with diaeresis   Ÿ vagy Ÿ
&#402; vagy &fnof;latin small f with hook = function = florin   ƒ vagy ƒ
&#710; vagy &circ;modifier letter circumflex accent   ˆ vagy ˆ
&#732; vagy &tilde;small tilde   ˜ vagy ˜
&#913; vagy &Alpha;greek capital letter alpha   Α vagy Α
&#914; vagy &Beta;greek capital letter beta   Β vagy Β
&#915; vagy &Gamma;greek capital letter gamma   Γ vagy Γ
&#916; vagy &Delta;greek capital letter delta   Δ vagy Δ
&#917; vagy &Epsilon;greek capital letter epsilon   Ε vagy Ε
&#918; vagy &Zeta;greek capital letter zeta   Ζ vagy Ζ
&#919; vagy &Eta;greek capital letter eta   Η vagy Η
&#920; vagy &Theta;greek capital letter theta   Θ vagy Θ
&#921; vagy &Iota;greek capital letter iota   Ι vagy Ι
&#922; vagy &Kappa;greek capital letter kappa   Κ vagy Κ
&#923; vagy &Lambda;greek capital letter lambda   Λ vagy Λ
&#924; vagy &Mu;greek capital letter mu   Μ vagy Μ
&#925; vagy &Nu;greek capital letter nu   Ν vagy Ν
&#926; vagy &Xi;greek capital letter xi   Ξ
&#927; vagy &Omicron;greek capital letter omicron   Ο vagy Ο
&#928; vagy &Pi;greek capital letter pi   Π vagy Π
&#929; vagy &Rho;greek capital letter rho   Ρ vagy Ρ
&#931; vagy &Sigma;greek capital letter sigma   Σ vagy Σ
&#932; vagy &Tau;greek capital letter tau   Τ vagy Τ
&#933; vagy &Upsilon;greek capital letter upsilon   Υ vagy Υ
&#934; vagy &Phi;greek capital letter phi   Φ vagy Φ
&#935; vagy &Chi;greek capital letter chi   Χ vagy Χ
&#936; vagy &Psi;greek capital letter psi   Ψ vagy Ψ
&#937; vagy &Omega;greek capital letter omega   Ω vagy Ω
&#945; vagy &alpha;greek small letter alpha   α vagy α
&#946; vagy &beta;greek small letter beta   β vagy β
&#947; vagy &gamma;greek small letter gamma   γ vagy γ
&#948; vagy &delta;greek small letter delta   δ vagy δ
&#949; vagy &epsilon;greek small letter epsilon   ε vagy ε
&#950; vagy &zeta;greek small letter zeta   ζ vagy ζ
&#951; vagy &eta;greek small letter eta   η vagy η
&#952; vagy &theta;greek small letter theta   θ vagy θ
&#953; vagy &iota;greek small letter iota   ι vagy ι
&#954; vagy &kappa;greek small letter kappa   κ vagy κ
&#955; vagy &lambda;greek small letter lambda   λ vagy λ
&#956; vagy &mu;greek small letter mu   μ vagy μ
&#957; vagy &nu;greek small letter nu   ν vagy ν
&#958; vagy &xi;greek small letter xi   ξ
&#959; vagy &omicron;greek small letter omicron   ο vagy ο
&#960; vagy &pi;greek small letter pi   π vagy π
&#961; vagy &rho;greek small letter rho   ρ vagy ρ
&#962; vagy &sigmaf;greek small letter final sigma   ς vagy ς
&#963; vagy &sigma;greek small letter sigma   σ vagy σ
&#964; vagy &tau;greek small letter tau   τ vagy τ
&#965; vagy &upsilon;greek small letter upsilon   υ vagy υ
&#966; vagy &phi;greek small letter phi   φ vagy φ
&#967; vagy &chi;greek small letter chi   χ vagy χ
&#968; vagy &psi;greek small letter psi   ψ vagy ψ
&#969; vagy &omega;greek small letter omega   ω vagy ω
&#977; vagy &thetasym;greek small letter theta symbol   ϑ vagy ϑ
&#978; vagy &upsih;greek upsilon with hook symbol   ϒ vagy ϒ
&#982; vagy &piv;greek pi symbol   ϖ vagy ϖ
&#8194; vagy &ensp;en space     vagy  
&#8195; vagy &emsp;em space     vagy  
&#8201; vagy &thinsp;thin space     vagy  
&#8204; vagy &zwnj;zero width non-joiner   ‌ vagy ‌
&#8205; vagy &zwj;zero width joiner   ‍ vagy ‍
&#8206; vagy &lrm;left-to-right mark   ‎ vagy ‎
&#8207; vagy &rlm;right-to-left mark   ‏ vagy ‏
&#8211; vagy &ndash;en dash gondolatjel (magyar) – vagy –
&#8212; vagy &mdash;em dash hosszú gondolatjel (angol) — vagy —
&#8216; vagy &lsquo;left single quotation mark   ‘ vagy ‘
&#8217; vagy &rsquo;right single quotation mark   ’ vagy ’
&#8218; vagy &sbquo;single low-9 quotation mark   ‚ vagy ‚
&#8220; vagy &ldquo;left double quotation mark   “ vagy “
&#8221; vagy &rdquo;right double quotation mark magyar idézőjel, bezáró ” vagy ”
&#8222; vagy &bdquo;double low-9 quotation mark magyar idézőjel, kezdő „ vagy „
&#8224; vagy &dagger;dagger   † vagy †
&#8225; vagy &Dagger;double dagger   ‡ vagy ‡
&#8226; vagy &bull;bullet = black small circle   • vagy •
&#8230; vagy &hellip; horizontal ellipsis = three dot leader   … vagy …
&#8240; vagy &permil;per mille sign ezrelék ‰ vagy ‰
&#8242; vagy &prime;prime = minutes = feet aposztróf = derivált = perc = láb (angol) ′ vagy ′
&#8243; vagy &Prime;double prime = seconds = inches másodperc = hüvelyk (col) ″ vagy ″
&#8249; vagy &lsaquo;single left-pointing angle quotation mark   ‹ vagy ‹
&#8250; vagy &rsaquo;single right-pointing angle quotation mark   › vagy ›
&#8254; vagy &oline; overline = spacing overscore   ‾ vagy ‾
&#8260; vagy &frasl;fraction slash törtjel ⁄ vagy ⁄
&#8364; vagy &euro;euro sign Euro € vagy €
&#8465; vagy &image;blackletter capital I = imaginary part   ℑ vagy ℑ
&#8472; vagy &weierp;script capital P = power set = Weierstrass p   ℘ vagy ℘
&#8476; vagy &real;blackletter capital R = real part symbol   ℜ vagy ℜ
&#8482; vagy &trade;trade mark sign   ™ vagy ™
&#8501; vagy &alefsym;alef symbol = first transfinite cardinal   ℵ vagy ℵ
&#8592; vagy &larr;leftwards arrow   ← vagy ←
&#8593; vagy &uarr;upwards arrow   ↑ vagy ↑
&#8594; vagy &rarr;rightwards arrow   → vagy →
&#8595; vagy &darr;downwards arrow   ↓ vagy ↓
&#8596; vagy &harr;left right arrow   ↔ vagy ↔
&#8629; vagy &crarr;downwards arrow with corner leftwards = carriage return   ↵ vagy ↵
&#8656; vagy &lArr;leftwards double arrow   ⇐ vagy ⇐
&#8657; vagy &uArr;upwards double arrow   ⇑ vagy ⇑
&#8658; vagy &rArr;rightwards double arrow   ⇒ vagy ⇒
&#8659; vagy &dArr;downwards double arrow   ⇓ vagy ⇓
&#8660; vagy &hArr;left right double arrow   ⇔ vagy ⇔
&#8704; vagy &forall;for all minden ∀ vagy ∀
&#8706; vagy &part;partial differential parciális derivált ∂ vagy ∂
&#8707; vagy &exist;there exists létezik ∃ vagy ∃
&#8709; vagy &empty;empty set = null set = diameter üres halmaz = átmérő ∅ vagy ∅
&#8711; vagy &nabla;nabla = backward difference nabla ∇ vagy ∇
&#8712; vagy &isin;element of eleme ∈ vagy ∈
&#8713; vagy &notin;not an element of nem eleme ∉ vagy ∉
&#8715; vagy &ni;contains as member   ∋ vagy ∋
&#8719; vagy &prod;n-ary product = product sign produktum ∏ vagy ∏
&#8721; vagy &sum;n-ary sumation szumma ∑ vagy ∑
&#8722; vagy &minus;minus sign mínusz − vagy −
&#8727; vagy &lowast; asterisk operator   ∗ vagy ∗
&#8730; vagy &radic;square root = radical sign négyzetgyök √ vagy √
&#8733; vagy &prop;proportional to arányos ∝ vagy ∝
&#8734; vagy &infin;infinity végtelen ∞ vagy ∞
&#8736; vagy &ang;angle szög ∠ vagy ∠
&#8743; vagy &and;logical and = wedge logikai és ∧ vagy ∧
&#8744; vagy &or;logical or = vee logikai vagy ∨ vagy ∨
&#8745; vagy &cap;intersection = cap metszet ∩ vagy ∩
&#8746; vagy &cup;union = cup unió ∪ vagy ∪
&#8747; vagy &int;integral integrál ∫ vagy ∫
&#8756; vagy &there4;therefore tehát ∴ vagy ∴
&#8764; vagy &sim;tilde operator = varies with = similar to hasonló ∼ vagy ∼
&#8773; vagy &cong;approximately equal to körülbelül egyenlő ≅ vagy ≅
&#8776; vagy &asymp;almost equal to = asymptotic to aszimptotikusan egyenlő ≈ vagy ≈
&#8800; vagy &ne;not equal to nem egyenlő ≠ vagy ≠
&#8801; vagy &equiv;identical to azonos ≡ vagy ≡
&#8804; vagy &le;less-than or equal to kisebb vagy egyenlő ≤ vagy ≤
&#8805; vagy &ge;greater-than or equal to nagyobb vagy egyenlő ≥ vagy ≥
&#8834; vagy &sub;subset of részhalmaza ⊂ vagy ⊂
&#8835; vagy &sup;superset of részhalmazként tartalmazza ⊃ vagy ⊃
&#8836; vagy &nsub;not a subset of nem részhalmaza ⊄ vagy ⊄
&#8838; vagy &sube;subset of or equal to   ⊆ vagy ⊆
&#8839; vagy &supe;superset of or equal to   ⊇ vagy ⊇
&#8853; vagy &oplus;circled plus = direct sum   ⊕ vagy ⊕
&#8855; vagy &otimes;circled times = vector product   ⊗ vagy ⊗
&#8869; vagy &perp;up tack = orthogonal to = perpendicular merőleges ⊥ vagy ⊥
&#8901; vagy &sdot;dot operator   ⋅ vagy ⋅
&#8968; vagy &lceil;left ceiling = apl upstile   ⌈ vagy ⌈
&#8969; vagy &rceil;right ceiling   ⌉ vagy ⌉
&#8970; vagy &lfloor;left floor = apl downstile   ⌊ vagy ⌊
&#8971; vagy &rfloor;right floor   ⌋ vagy ⌋
&#9001; vagy &lang;left-pointing angle bracket = bra   〈 vagy ⟨
&#9002; vagy &rang;right-pointing angle bracket = ket   〉 vagy ⟩
&#9674; vagy &loz;lozenge   ◊ vagy ◊
&#9824; vagy &spades;black spade suit   ♠ vagy ♠
&#9827; vagy &clubs;black club suit = shamrock   ♣ vagy ♣
&#9829; vagy &hearts;black heart suit = valentine   ♥ vagy ♥
&#9830; vagy &diams;black diamond suit   ♦ vagy ♦
&#10004;Check Mark pipa

Vissza Nagy Sándor honlapjára.