Következő lapNext Page Arrow

Fizlab (MyPhysicsLab.hu)

Háromatomos molekula mechanikai modellje

This page is part of the website prepared by Sándor Nagy with kind permission from Erik Neumann as a translation to Hungarian of his original site MyPhysicsLab—Physics Simulation with Java.

Ez a szimuláció 3 tömegpontot mutat. Mindegyiket rugó köti a többihez. A tömegek kétdimenziós mozgást végeznek.
Változtatható paraméterek a tömegek, a gravitáció és a csillapítás (súrlódás), továbbá a rugó nyugalmi hossza és merevsége. Az egérrel változtatni lehet bármelyik tömegpont kiindulási helyzetét (mindig azét, amelyik közelebb van a kurzorhoz, amikor kattintunk). A grafikonon ábrázolható fizikai mennyiségek azonosítójában szereplő 0 a piros atomra utal, az 1 pedig a kékre.
Ha nem jön elő a szimuláció, akkor érdemes elolvasni a Java engedélyezéséről szóló instrukciókat.Vegyük észre, hogy a piros rugó hosszát és merevségét változtatva aszimmetrikussá tehetjük a konfigurációt.

A fordító megjegyzése: Természetesen a molekulák leírására nem a newtoni mechanika érvényes, hanem a kvantummechanika. A fenti applet azonban alkalmas arra, hogy valaki kvantummechanika nélkül is megértse, hogy a molekulák nem merev testek, hanem pl. egy nem lineáris többatomos molekula több irányban is rezeghet. A piros rugóval érzékeltetni lehet a kötéshosszat is. (Lásd a Kétatomos molekula mechanikai modelljéhez fűzött megjegyzésemet is.)

Látogatószám 2013.02.27. óta:

counter