Official Chairpersons’ Attributes on the 1st EWS
Az első EWS szekcióvezetőinek hivatalos hatalmi jelvényei

The EWS (Eötvös Workshops and Conferences in Science) was initiated as a Faculty establishment in 1993 by Prof. Vértes and Dr. Nagy. The first of the series was titled “Nuclear Methods in Structural Chemistry” and was organized in 1994 by Prof. Vértes as its Chairman and Dr. Nagy as its Secretary. The chopper set presented here was used by the session chairs to turn the audience back to the lecture hall from the sandwiches (not by brute force, of course, but by applying an audiovisual signal) because the next session of the meating was about to begin.

Az EWS (Eötvös Workshops and Conferences in Science, a.m.: Eötvös Tudományos Műhelyek és Konferenciák) 1993-ban jött létre mint hivatalos kari rendezvénysorozat Vértes professzor, valamint az én javaslatom alapján. Az első rendezvény címe “Nuclear Methods in Structural Chemistry” (a.m.: Nukleáris Módszerek a Szerkezeti Kémiában) volt, mely 1994-ben zajlott le Vértes professzor elnökletével , a konferencia titkára pedig jómagam voltam. A bemutatott klopfolókészlet a szekcióelnökök hatalmi jelvénye volt, gyakorlatilag pedig arra szolgált, hogy audiovizuális jelzést adjanak vele a nemzetközi hallgatóságnak, miszerint ideje abbahagyni a kávézást és visszatérni az előadóterembe.


Vissza Nagy Sándor honlapjára.