A sötét energia fizikája Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The applet below and the description that goes with it has been created by Paul Lutus (Copyright © 2007, P. Lutus), who kindly permitted me to translate and publish it in the present form. The styling of this page is also borrowed from him. Az alábbi applet, valamint annak eredeti leírása Paul Lutus munkája (Copyright © 2007, P. Lutus), aki szíves engedélyét adta annak magyarításához, valamint jelen közzétételélhez, beleértve az oldal stílusát.

Kezdőlap |  Tudomány |  * Sötét energia | 

Applet az űrről

A bemutatott interaktív Java applet a normális pályadinamikát modellezi, továbbá a sötét energia hatását is szemlélteti. Meglehetősen bonyolult 3D pályaszimulációról lévén szó, érdemes beszerezni egy olyan szemüveget (), amely anaglif képek megtekintéséhez találtak ki, majd bejelölni a 3D hatást.

Instrukciók

Javaslatok

 • Ha ki akarja nagyítani az appletet, kattintson a „Saját ablakban” gombra. Ennek hatására az applet leválik a böngészőről, és a saját átméretezhető ablakában jelenik meg akár a teljes képernyőt kitöltve.
 • Mivel az applet teljes 3D-s gravitációs szimuláció, érdemes beszerezni egy 3D-s anaglif szemüveget. 3D-ben a mélység mint harmadik dimenzió is érzékelhetővé válik, és így jobban kivehető a bolygók és „üstökösök” mozgása.
 • Az „üstökösök” száma növelhető, de ettől megnő a program erőforrásigénye is. Ha választani lehet, érdemes a leggyorsabb számítógépen futtatni a szimulációt.
 • Miután a megjelenítést kedve szerint beállította, jelölje ki a „Sötét energia” négyzetet. Ennek hatására a program átvált a klasszikus gravitációs egyenletről [lásd az (1) egyenletet ezen az oldalon] a sötét energia hatását tükröző egyenletre [lásd a (6) egyenletet ezen az oldalon].
 • Ha vissza akarjuk állítani a program eredeti állapotát, akkor szüntessük meg a sötét energia kijelölését, majd nyomjuk meg az „Égitesteket vissza!” gombot.
 • A szimulációt bármikor megállíthatjuk, ill. továbbindíthatjuk az „Állj/Tovább” kijelölő négyzettel.

Megjegyzések és kísérletek

 • Ez a szimulátor egy sokkal ambiciózusabb szimulációs projekten alapul, melynek leírása ezen az oldalon található. Teljes 3D-s szimulációról van szó, amit csak 3D-s szemüveggel lehet kihasználni. Az applet Java forráskódja innen tölthető le.
 • A szimulátor a Nap-rendszer méretére van átskálázva, körülbelül a Szaturnusz pályájáig. Az alapértelmezett kép is erre a térségre van beállítva. A modell mind a kilenc bolygót figyelembe veszi, beleértve a Pluto törpebolygót, azaz a 2006-ban lefokozott és ékezeteitől megfosztott egykori Plútó bolygót. Ezen kívül tetszőleges számú „üstökös” is bevehető a modellbe random pályákon.
 • Az „üstökösök” opcióval lényegében csillaghalmazt vagy galaxishalmazt szimulálhatunk, de ne feledjük, hogy az egyes testek nincsenek kölcsönhatásban egymással, csakis a központi égitesttel, vagyis a „Nap”-pal. Ennek egyszerűen az az oka, hogy egy szimmetrikus gravitációs szimuláció sokkal nagyobb számítástechnikai teljesítményt igényelne – jóval több pécé-pacierőt, mint amekkorára számítani lehetne egy tipikus otthoni PC esetében. Ezzel szemben egy központi testtel való kölcsönhatás szimulációja viszonylag kis számítógépes teljesítménnyel beéri.
 • A látogatók egy részében téves benyomást kelthet a szimuáció. Tudniillik, az összes test a középpont körül kering. Ez azonban csupán egy kényelmes számítástechnikai nézőpont, de nem jellemzője az Univerzumnak, melynek nincs közepe, és a gravitációs viselkedése sokkal véletlenszerűbbnek hat.
 • A sötét energia alapértelmezett értéke (4×10−15, ami az appletben így jelenik meg: 4e-15) a skálázás miatt sokkal nagyobb, mint a ténylegesen mért érték. Ez azért van így, mert a játéktér nem egy galaxishalmaz, ahol az egyes elemeket fényévmilliárdok választják el egymástól, hanem a Nap-rendszer modellje, mely sokkal kisebb, és amelyben a gravitációs erők sokkal erősebbek. Ezért a szimuláció realisztikusabb lesz, ha a kisebb távolságokat nagyobb sötét energiával kompenzáljuk.
 • Az alapértelmezett konfigurációt használva, az üstökösök és a bolygók nagy része távozik, mihelyt aktiváljuk a sötét energiát. Csak a két belső bolygó marad pályán: a Merkúr és a Vénusz. Ezzel valami fontosat szerettem volna érzékeltetni a sötét energiával kapcsolatban, nevezetesen, hogy ha a gravitációs csatolás elég erős, akkor képes ellenállni a sötét energia „húzásának”. Ez kozmológiai méretekben is így van: a galaxishalmazok vélhetően ellenállnak a sötét energia antigravitációs hatásának még akkor is, ha a galaxiscsoportok közötti távolság idővel megnő a sötét energia miatt.
 • Kisérletképpen hozzunk létre egy csomó „üstököst”, és állítsuk be a sötét energia állandóját kisebbre, mint az alapértelmezett érték – legyen 4e-17. Kapcsoljuk be a sötét energiát. Ha jól odafigyelünk, látni fogjuk, hogy rövidesen máris „elpárolog” néhány távolabb keringő égitest a halmazból. (Ha eleve be volt kapcsolva a sötét energia, akkor hozzuk vissza az égitesteket a megfelelő gombbal.) Aztán írjuk át a 7-est 6-osra, majd 5-ösre, végül 4-esre mindannyiszor megtízszerezve a sötét energiát. Ez a kísérlet megvilágítja, miért nem váltotta be Einstein várakozásait a kozmológiai állandó bevezetése.
 • Ha a sötét energia be van kapcsolva, akkor elcsíphetjük, amint egy-egy „üstökös” elliptikus pályája fokozatosan kitágul, majd az égitest gyorsulva távozik a Naptól. Ez tökéletesen tükrözi a sötét energia hatását, amely az Univerzum egészében működik.
 • Az időléptetést, melynek alapértelmezése 64 óra, a felhasználó tetszése szerint változtathatja. Kisebb léptetés pontosabb számítást eredményez, de a számítási idő megnyúlik. Túl nagy lépések irreális eredményt hozhatnak, különösen, ha egy bolygó vagy „üstökös” a Nap közelében mozog. A numerikus hibák ilyenkor azt eredményezhetik, hogy a test nagy sebességgel elhagyja a színteret. Az ilyen viselkedésnek nincs valóságos fizikai háttere.
 
Kezdőlap |  Tudomány |  * Sötét energia | 

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.05.06. óta:

site analysis