Forró atomok cirkonban α-bomlás után Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The originals of the flash animations below have been created at University of Cambridge.
Used by permission, courtesy of Prof. Martin T. Dove, Department of Earth Sciences.

A fenti animáció egy α-bomló nuklid 30 keV-vel visszalökött leányatomjának sugárkárosító hatását mutatja cirkonban (ZrSiO4). A roncsolódott részek kevésbé állnak ellen a különböző kemikáliáknak. Ezért a sugárkárosodott felületet a megfelelő vegyszerrel étetve mikroszkóppal jól láthatóvá tehetők az ilyen bomlásnyomok. Ezen alapulnak a nyomdetektálás különböző módszerei. Az animáció azt is jól érzékeli, mit is jelent az, hogy „forró atom”, hiszen 30 keV hőmérséklet-egyenértéke ~350 MK, szemben a Nap ~15 MK maghőmérsékletével.

Az alábbi két animáció mindössze 1 keV-es visszalökődés hatását mutatja ugyancsak cirkonban. Ez már „csak” 11,6 MK-nek felel meg. A bal oldali animáció egy kb. szobahőmérsékletű (300 K), a jobb oldali pedig egy felmelegített (600 K) mintára van kiszámítva. Mindkét esetben kisebb károk mutatkoznak, és érzékelhető egy fajta „öngyógyulás” is, azaz az atomok egy része visszamegy a helyére. Minthogy magasabb hőmérsékleten a diffúzió gyorsabb, a tartós károsodásnak elvileg kisebbnek kellene lennie a jobb oldali flashen (de szemüveg nélkül ezt nemigen látom :-).

Érdemes a fenti pusztítást összevetni két másik Flash-sel. Az egyik ugrás saját lapra Flash-sel három konkrét α-bomlás animációja (melyek tükrözik az impulzusmegmaradást), míg a másik ugrás saját lapra Flash-sel egy sematikus animáció. Figyeljük meg, hogy a nehezebb leánymagok milyen lassan mozognak visszafelé az α-részecskéhez képest. Ez csak azért van így, mert a lejátszás sebessége az α-részecskéhez van igazítva. A fenti animációkon viszont az α-részecske nem is látszik, így nyomban érzékelhetővé válik a cirkont alkotó atomok között taroló forróatom iszonyú sebessége.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.22. óta:

site meter