Leányatom visszalökődése α-bomlás majd γ-emisszió után Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The Flash animation below has been created by Prof. Jason H. Dicker© , Physics Help , Launceston College . It can be found in original context by clicking on this icon The animations in original context.. The present use has been kindly permitted by the copyright owner.
Az alábbi animáció jelen felhasználását készítője, Prof. Jason H. Dicker, a Launceston College munkatársa engedélyezte. Akik elég jól tudnak angolul, keressék fel az eredeti lelőhelyet Az animációk az eredeti angol szövegkörnyezetben. és olvassák el Prof. Dicker saját magyarázatát.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Az animációról

Alfa-bomlás után a leányatom és az α-részecske tömegükkel fordított arányban osztoznaik a Q bomlási energiából (Q-érték), amely jellemzően 5 MeV körüli értékre rúg. Ez azt jelenti, hogy az A tömegszámú leány 4/(A+4) részt kap belőle, míg az α-részecske (vagyis a He-4 mag) A/(A+4) részt. Az α-bomlás ugyan inkább a nehéz magok bomlási módja (A≥200), de 5 MeV 2%-a (4/204 ≈ 0,02: 2%) még mindig 100 keV, ami kémiai mértékkel mérve (1 eV ↔ ~100 kJ/mol) így is óriási energiának számít.

A γ-foton visszalökő hatása ugyan szerényebb, de az animáció kvalitatíve helyesen tükrözi a gamma-emisszió okozta visszalökődést. Az utóbbira azért kerülhet sor, mert alfa-bomlás során bizonyos valószínűséggel nem az alapállapotú leánymag keletkezik, hanem egy gerjesztett, mely gyakran γ-emisszióval szabadul meg a gerjesztési energiától.

Szótár

DECAY (BOMLÁS)

Electrostatic force: Elektrosztatikus erő (a protonok közti taszítás). Strong force: Nukleáris erő (a nukleonok közötti vonzás, mely a kvarkok között ható fundamentális erős kölcsönhatás maradéka). Large nucleus: Nagy (azaz sok nukleonból álló) atommag.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.22. óta:

page counters