Az r-folyamat: gyors neutronbefogás Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original high-resolution AVI version (r-process movie) of the Flash animation below has been taken from JINA . The explanation of the movie can be read in English on the page where the contributors are also listed. The present use has been kindly permitted by the Authors. Special thanks to Prof. Timothy J. Flanagan, Associate Vice President of University of Notre Dame, for getting the permission.
Az alábbi Flash animáció eredeti nagyfelbontású AVI verziója (r-process movie) a JINA lapjáról való. A közreműködők névsorát és az animáció angol magyarázatát a következő lapon olvashatjuk . A jelen felhasználás a szerzők szíves engedélyével történt. Külön köszönet Prof. Timothy J. Flanagannek (Associate Vice President of University of Notre Dame) az engedély elintézéséért.
Z
β-bomlás iránya: neutronbefogás iránya: β-bomlások & neutronbefogások együtt: ~
Gyakoriság/ppm

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Színkód:

Rozsdavörös ≥ 100

Sárga ≈ 10

Zöld ≈ 1

Kék ≈ 0,1

Fekete: stabil nuklid vagy primordiális radionuklid (nem a gyakoriságot fejezi ki)

 

Fe N

A vasból kiinduló r-folyamat (mely több mint 4 milliárd éve zajlott) a vasnál nehezebb földi elemek mintegy felének keletkezésében játszott szerepet, beleértve az aranyat és az uránt. Az r-folyamat neve a rapid (am. gyors) szóból ered, és arra utal, hogy a szupernóvarobbanás adott fázisában olyan óriási a neutronfluxus, hogy a β-bomlásnak általában nincs elég ideje ahhoz, hogy a neutronbefogás következtében keletkező instabil izotópokat egészen levigye a stabilitási völgy aljába, mielőtt még egy újabb neutronbefogás bekövetkezne.

A gyors befogások sorozata és a menet közben zajló β-bomlások eredményeképp a folyamat 1 s alatt rézsút végigsöpör a völgy déli oldalán, tisztes távolban a völgy aljától; olyan magasságban, ahol a β-bomlás már elég gyors ahhoz, hogy a neutronbefogás ne tudjon még magasabbra harántozni a meredélyen.

Érdemes megfigyelni a folyamat elején, hogy a térképen függőleges sávokkal bejelölt mágikus neutronszámoknál megtorpanást észlelünk, amit a gyakoriságok megugrása (a cellák kivörösödése ) jelez. Ez annak a megnyilvánulása, hogy a mágikus neutronszámú magok ugyanúgy vonakodnak egy újabb neutront befogadni (kis neutronbefogási hatáskeresztmetszet), ahogy egy zárt elektronhéjú nemesgázatom sem szívesen fogad be egy újabb elektront, hogy negatív iont képezzen.

Miután a neutronfluxus lecsengett, a β-bomlások sorozata leviszi a keletkezett radionuklidokat egy-egy izobár vonal mentén a völgybe. (A legnehezebb nuklidok esetében nyilván a spontán hasadás is segít leradírozni az instabil nuklidokat a térképről.) Vegyük észre, hogy közben a neutronszám szükségszerűen elmozdul a mágikus értéktől. A gyakorisági maximumok helyét végül is az dönti el, hogy milyen gyors volt a neutronbefogás.

A modellszámítás feltételezett körülményei: Kezdeti sűrűség: 290 g/cm3 (a vízé csak 1). Kezdeti hőmérséklet: 1,5 GK (gigakelvin: 1 000 000 000 K).

Szótár

Nucleosynthesis in the r-process. (Nukleoszintézis az r-folyamat útján.) Temperature. (Hőmérséklet.) Time. (Idő.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.22. óta:

site counter