Gravitáció – bolygók és egyebek Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Az alábbi szimulációt Paul Lutus, az arachnoid.com tulajdonosa készítette, aki a forráskódot is rendelkezésemre bocsátotta a magyarításhoz. A szimuláció a CareWare feltételeinek megfelelően szerepel ezen az oldalon, a szerző meghagyása szerint. Ma délelőtt például még egyáltalán nem nyafogtam, pedig 3 óra óta talpon vagyok, és már majdnem dél van. The simulation below has been created by Paul Lutus, the owner of arachnoid.com. He kindly sent me the source code too for the translation. It is published on this page under the conditions of CareWare as requested by the author. For instance, I have not been whining this morning at all, although I got up at 3 am and it is almost noon now. (2013.04.26. 11:48 am)

Használati utasítás: Az Információ panelben elég részletes leírást olvashatunk. Annyi valószínűleg elég is a kezeléshez, de azért a lényeget az applet alatt megismétlem, hogy ne kelljen keresgélni. Ajánlom továbbá a szerző angol nyelvű útmutatásait itt.

Útmutatás az applethez

A Gravitáció 3.8-as változata valós idejű szimuláció több egymásra ható égitestről, amelyek a gravitáció törvénye szerint mozognak.

A program néhány beépített szcenáriót tartalmaz, melyek lefolyását többféleképpen is módosíthatjuk.

A legegyszerűbb lehetőség az, hogy az „Animáció” nézetben az egyik égitestre kattintunk, majd odébb vonszoljuk azt.

Azt is megtehetjük, hogy az „Adatok” panelre váltunk, és átírjuk a helyzet (x, y) és/vagy a sebesség (vx, vy) értékét.

Az „Információ” panelen szintén vannak változtatható paraméterek:

 • A „gravitációs állandó” a tömegvonzás törvényében szereplő természeti állandó.
 • A „tömegszorzó” azt veszi figyelembe, hogy mekkora a sűrűsége az illető égitestnek. Az alapértelmezett sűrűség meglehetősen nagy. Az égitest tömegét a tömegszorzó és a rádiusz köbének szorzata adja.
 • Az „időléptetés” azt adja meg, hogy a számítás egy lépése hány másodpercnek felel meg, de a program sokkal gyorsabb a valós időnél. Ha kisebb ennek a paraméternek az értéke, akkor a számítás pontosabb lesz, de persze tovább is tart.
 • A „minimális ábrázolási rádiusz” minimális ábrázolási méretet határoz meg az égitestek számára függetlenül a számítás alapjául szolgáló méretétől.
 • A „maximális számítási sebesség” jelölő négyzet az adott számítógép maximálisan elérhető sebességével számoltat. Ez nem feltétlenül működik minden számítógép, ill. böngésző esetében.
 • Az „ütközéskor összeolvad” dönti el, hogy mi történjék akkor, amikor két test összeütközik. Ha ki van jelölve, akkor a két tömeg egyesül, és a keletkező test örökli az eredeti testek impulzusát. Ha nincs kijelölve, akkor átrepülnek egymáson, és nagy sebességgel elhagyják a színteret, ami a valóságban nem fordulhat elő.

A „Színtérméret” a fő panelen a színtér méretét szabályozza. Felülírással vagy a görgető segítségével változtathatjuk. Nagyobb színtéren kisebbnek látszanak a pályák.

Hét szcenárió (forgatókönyv) közül választhatunk a legördülő menüből:

 • Bolygórendszer + üstökös
 • Kaotikus bolygórendszer
 • Három test, 8-as alakú pálya
 • Három test egymás körül
 • Négy test egymás körül
 • Három test, elliptikus pálya
 • Egyszerű keringés

A „Három test egymás körül” szcenárió azt példázza, mennyire instabil lehet egy három kölcsönható tömegből álló rendszer, ámbár az igazsághoz tartozik, hogy a megfigyelhető instabilitás részben a numerikus számítás pontatlanságából adódik.
Mindegyik szcenáriót módosítani lehet a testek odébb vonszolásával (ilyenkor a sebességvektor nem változik) vagy a paraméterek felülírásával.

Az érdekesebb mintázatok megfigyeléséhez érdemes bekapcsolni a „Nyomvonallal” opciót a fő panelen.

 


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.04.26. óta:

free counter