Függvényrajzoló Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

A Hans Lohninger E-mail a szerzőnek (Learning by Simulations) által készített szimuláció csak letöltve futtatható. A magyarított verziót is zip fájlként tölthetjük le: Letöltés indul!. (A program csak ANSI kódolást fogad el, UTF-8-at nem, ezért magyarításkor a hosszú ő és ű helyett rövid ö és ü mellett döntöttem o és u helyett.) Kicsomagolás után két kattintás az .exe fájlra, és elindul a szimuláció.

Alább mutatok egy rolloveres képpárt a programfelületről. Amíg a kurzort Húzzuk a kurzort a képre! nem húzzuk a képre, addig a “beépített” függvények egyikét látjuk, mely egy kissé manipulált szinusz és egy ugyancsak manipulált koszinusz szorzata. A négy változtatható együttható közül (Variable A, B, C, D) az első három szerepel a formulában. Ezeket a paramétereket -1 és +1 között lehet változtatni a megfelelő csúszkákkal. A jobb felső ikonok a grafikon kezelésére valók. Nem magyarázom el, hogy melyik mit csinál, mert ha a futó programon rámegyünk ezekre, magyar feliratok bukkannak elő, amelyekből úgyis minden kiderül.

A rolloveres képen látható monoton csökkenő görbét az exp és az ln segítségével gyártottam. Az ábrával a radioaktív bomlás exponenciális törvényét akartam megjeleníteni mint egyszerű gyakorlati példát. Érdemes reprodukálni, hogy lássuk, miért hasznosak a grafikont kezelő ikonok. Az x-et időnek tekintem, az ln(2)-re pedig azért van szükség, hogy az a paramétert felezési időnek lehessen venni. Mivel a paraméter értéke 1, az időtengely egysége épp a felezési idő. A 100-as szorzó azért kellett, hogy az x = 0-hoz tartozó y értéket, amelyet atomszámoknak fogok fel, 100%-nak lehessen nevezni. A fonálkeresztet a görbe x = 1-hez tartozó pontjához húztam, hogy érzékeltessem: egy felezési idő után valóban 50%-ra esik le a bomlatlan atomok száma. Hogy mért nem hagyom látni az origótól balra eső görbeszakaszt? Azért, hogy hihetőbb legyen: a dolognak köze van az Ugrás saját lapra exponenciális eloszlás sűrűségfüggvényéhez, mely x < 0 esetén azonosan egyenlő 0-val. (Az ábrázolt exponenciális függvény viszont -∞-ben +∞-hez tart.)

Jó szórakozást a programhoz!


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

Web Counter