Rend az összevisszaságban: a korrelációs együttható Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Juha Puranen magyarított interaktív Flash szimulációja a korreláció szemléltetéséhez két normális eloszlású valószínűségi változó között.

The original version of the Flash below is from thesaurus.maths.org. Hungarian translation by Sándor Nagy.
Az alábbi Flash szimuláció eredeti angol/finn változata a thesaurus.maths.org lapjáról származik. Magyar fordítás: Nagy Sándor.
For the English Ugrás angol lapra version on this site click here!

Érdemes megnézni a Jim Reed-féle változatot is, melyet szintén magyarítottam Ugrás saját lapra.
Ajánlok továbbá egy kétdimenziós normális eloszlásról szóló HTML5 szimulációt is Ugrás saját lapra, ti. alább is normális eloszlású változók korrelációjáról van szó.
A szimuláció alatt a korreláció matematikai definíciója következik a Wikipedia nyomán, majd egy link egy munkadefinícióhoz,
melyhez épp ezt a szimulációt használtam fel egy PowerPoint prezentációba ágyazva. A nem-matematikusoknak talán érdemes megnézniük.


📥Sajnos, a Flash-t 2021-től nem támogatják a böngészők, de az offlájn lejátszásuk továbbra is lehetséges
az itt elérhető blogbejegyzésem útmutatása szerint. Ha érdekel, töltsd le ezt a zippelt állományt.
Kicsomagolás után az swf fájlra kell duplán kattintani az indításhoz. Az xml fájlt egyazon mappában kell
tartani ahhoz, hogy a szövegek magyarul jelenjenek meg a szimulációban, tehát úgy, ahogy az alábbi
képernyőfelvételen látod. Ha nem akarsz zippeléssel bíbelődni, és a finn feliratokat magad is értelmezni tudod,
akkor letöltheted az swf fájlt önmagában is.📥

Képernyőfelvétel

A szimulációról

❗ A képernyőfelvétel az offlájn futtatott szimulációt mutatja, mely a saját ablakában jelenik meg, böngésző nélkül ❗

Juha Puranen szimulációja nagyon jól használható annak érzékeltetésére, hogy mit is jelent két valószínűségi változó korrelációja. (Aki sohasem hallott még erről a fogalomról, olvassa el a hivatkozott oldal elején leírtakat.)

Érdemes bejelölni az Információ négyzetet, mert ilyenkor a Flashen mozogva információbuborékok bukkannak elő.

A “leverage” kifejezést nem fordítottam le. Van aki a “hatóerő”, más az “áttétel” kifejezéssel magyarítja. A megfelelő buborékból úgyis kiderül, miről van szó.

Matematikai definíció

A korrelációs együtthatót (vagy egyszerűen csak korrelációt) a valszámban az X és Y valószínűségi változó kovarianciájából számítják:

ahol μ és σ a változók várható értékét, ill. szórását jelenti.

A statisztikában a fenti formulának a következő felel meg:

A statisztikában a fentivel ekvivalens kifejezés a következő:

ahol a következő kifejezések rendre az X-ből vett n méretű minta standardizáltjait, mintaátlagát, ill. empirikus szórását jelentik (Y-ra hasonló kifejezések vannak):

A képleteket az angol Wikipedia Pearson product-moment correlation coefficient címszavából vettem, ahol kissé részletesebb leírást talál az érdeklődő.

Munkadefiníció

A korreláció munkadefinícióját egy miniprezentáció segítségével igyekszem a diákok fejében kialakítani, mely ezen az oldalon iSpring favikon található.

Aki tudja, hogy mit jelent az, hogy munkadefiníció, máris ugorhat a megadott linkre, felesleges tovább olvasnia.

Mit értek én „munkadefiníció” alatt

Megfelelő képzettség híján a „munkadefiníció” fogalmáról magam is csak egy munkadefinícióval rendelkezem (ha jól értem, mi az, hogy munkadefiníció :).

A Wiktionary szerint a working definition (munkadefiníció) a következőt jelenti:

  1. Olyan definíció, melyet alkalomszerűen fogalmaznak meg egy adott helyzetre vonatkoztatva, s amely nem teljesen egyezik meg az elfogadott „hivatalos”definícióval. Elfogadott definíció hiánya (vagy nem pontos ismerete) okot adhat munkadefiníció megadására.
  2. Kialakítás alatt lévő definíció;  tentatív (ideiglenes, közelítő, kísérleti, próba-) definíció, melynek alakításával végleges, „hivatalos” definícióhoz jutunk.

Például, amikor a tentatív fogalmát magyarítottam, az 1. értelemben jártam el, mivel nem ismerem a tentatív „hivatalos” definícióját. A címben ugyanakkor a 2. értelemben gondolok a munkadefinícióra, minthogy a „hivatalos” matematikai definíció adott. Ennek ellenére a hallgatókat úgy érzem, segíti, ha a definíciót megelőzi egy „tapogatózó” példa, amellyel érzékeltetni lehet, hogy miről is van szó. Nálam ehhez egy PowerPointos miniprezentáció vált be legjobban, melyben egy „élő” grafikont hoztam létre a fenti szimuláció beágyazásával. A beágyazáshoz az iSpring Free ingyenes szoftvert használtam, pluginként épül be a számítógépre telepített PowerPointba, de az iSpring Pro is tudja (sőt az tudja jobban, elvégre azért Pro :).


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka