Konvolúció: Exponenciális lecsengés Gaussos elkenődése Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

A konvolúciós oldalra nyíl
A szkriptes animálás trükkjéhez Chip Chapin adta az alapötletet. A továbbfejlesztés Gombási Gábor E-mail küldése érdeme. Az animációhoz felhasznált ábrákat ugyancsak ő készítette el nekem a MATLAB szoftver segítségével. A számításhoz a Wikimedia szolgált mintaként. Ha valaki esetleg hasonló animációt szeretne gyártani a MATLAB segítségével, ebben a txt fájlban megtalálja

animáció


Lejátszás: ms / képkocka

ƒg

f

Egy t = 0-ról induló, csökkenő exponenciális görbe, mely megfelel az 1 közepes élettartamú exponenciális eloszlás 1-re normált sűrűségfüggvényének.

g

Egy origóra centrált Gauss-görbe, mely a μ = 0, σ = 0,15 paraméterű normális eloszlás 0,564-re normált sűrűségfüggvénye.

Az animációról

  • A fedőkép a színes görbék eredeti elhelyezkedését mutatja a vízszintes tengelyen. Ha indítás után újra látni akarjuk, akkor ismét le kell tölteni az oldalt.
  • A lejátszás sebessége bármikor változtatható menet közben. A bevihető számjegyek számát 3-ra korlátoztam. 20 ms alá nem nagyon érdemes menni, mert a böngésző úgysem tudja követni a diktált sebességet.
  • A nyomógombokhoz rendelt képkockák az átlapolás néhány érdekes esetét merevítik ki. Figyeljük meg például, hogy a konvolúció maximuma eltolódik az exponenciáliséhoz képest. (Ez a fedőképen is jól látszik.)
  • A Gauss-görbe középtengelyében látszó szaggatott vonal mutatja, hogy melyik t értékhez rendelődik hozzá a zöld tartomány területe mint az fg(t) konvolúció értéke.

Gyakorlati példa: pozitronok élettartamspektruma

A pozitron az elektron antirészecskéje. Önmagában stabil ugyan, de földi körülmények között hamar annihilálódik a rengeteg elektron valamelyikével. Emiatt az effektív élettartama mégiscsak igen rövid: a pikoszekundum-nanoszekundum tartományba esik.

Ilyen rövid élettartamokat szinte csoda, hogy meg lehet mérni egyáltalán. Felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon mennyire lehet pontos az időmérés az ilyen rövid idők tartományában. Az alábbi ábra egy ún. élettartamspektrumot mutat a szokás szerinti féllogaritmusos ábrázolásban:

Az ábrán az animáció színeit használom, hogy könnyű legyen összekötni a kettőt.

Aki járatos egy kicsit a függvénytanban, annak nyilván beugrik, hogy mit jelenthet a logaritmikus ábrázolásban egyenessel illeszthető jobb oldali lejtés, hiszen ha:

Y = B·em·x

akkor

y = ln Y = ln Bm·x = bm·x

ami egy lejtős egyenes egyenlete.

Ami egyelőre nem világos az az, hogy mit jelent a ? által jelzett bal oldali murvás meredély ott, ahol az ember a pozitron születéséhez kapcsolt 0 időpontnak megfelelően egy éles, függőleges leesést várna. (Tudniillik negatív élettartamoknak nincs értelmük.)

Élettartam-eloszlás

Az animáció készítésekor a görbék adatait is ki lehet bányászni a MATLAB-ból. Ezeket lineáris ábrázolásban mutatja az alábbi ábra fedőképe. (Az animáció fedőképével összevetve nyilvánvaló, hogy a görbék vízszintesen nincsenek a helyükön, de így világosabban lehet látni őket.) Húzzuk az egeret a rollover ábrára, hogy ugyanazok a görbék féllogaritmusos ábrázolásban bukkanjanak elő:

A rollover alsó képe meggyőzően mutatja, hogy a fenti ábrán látható kísérleti spektrum egy szép, tiszta, exponenciális elméleti spektrum és az időmérés pontatlanságát, ill. ahogy nevezni szokták: az időfelbontást leíró Gauss-görbe konvolúciójaként értelmezhető.

A kísérleti spektrum

  • maximuma nem pontosan a t = 0 időpont helyét jelzi, ti. az a bal oldali szakadék oldalára esik;
  • bal oldala a véges időfelbontás miatt olyan, amilyen;
  • jobb oldala gyakorlatilag ugyanolyan lefutású, mint az elméleti spektrum esetében;
  • háttere (alapvonala) nincs figyelembe véve az animációban.
linlog

Végül bemutatok két igazi élettartamspektrumot is, melyet Süvegh Károly pozitronspektroszkópus bocsátott a rendelkezésemre. A rollover fedőképén a spektrumok lineáris ábrázolásban látszanak, az alsón pedig logaritmusosan.

Aki nem járatos a logaritmusos ábrázolásban, az figyelje meg, hogy amikor az egeret a rollover ábrára húzza, kiderül, hogy a 350. csatorna fölötti tartomány, mely a lineáris fedőábrán jelentéktelennek tűnik, valójában tele van fontos informávióval. Mondhatni: ott van a lényeg.

A logaritmusos ábrán az is szembetűnik, hogy a kis beütésszámok milyen nagy szórást mutatnak. Valójában, amit a logaritmusos ábrázolás érzékeltet, az nem maga a szór(ód)ás, hanem a relatív szór(ód)ás. Az észlelés hátterében az áll, hogy a nyíl Poisson-eloszlás esetében, amely itt a sztochasztikai felügyeletet adja, a szórás a várható érték négyzetgyökével egyenlő (σ = √μ). Ebből következik, hogy a relatív szórásnak

relatív szórás = σ / μ = 1 / √μ

kisebb beütésszámokra nagyobbnak, nagyobb beütésszámokra pedig kisebbnek kell lennie.

Pozitronélettartam-eloszlások

A zöld spektrum pontjait (a szokással ellentétben) összekötöttem, hogy jobban érzékeltessem a beütésszámok random jellegét 1 és 10 között.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

free counter