Hőmérsékleti sugárzás Nebraskából Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

A szimuláció kinagyítása: nagyító
The Flash simulation below is from University of Nebraska-Lincoln, an institution granting general permission for noncommercial use of their simulations in their original form. ♦ Az alábbi szimuláció egyike az University of Nebraska-Lincoln oktatási anyagainak, melyet általános engedély alapján, eredeti alakjában mutatok be, nem haszonszerzés céljából.
A szimuláció után a kiindulási állapot képernyőfelvétele Ugrás a lapon belül látható kissé sötétebbre véve. Ha az egeret egy feliratra húzzuk, magyarázó ablak bukkan elő. Ha most kattintunk, akkor vagy a szimulációra ugrunk, vagy egy bővebb magyarázatra.
A szimuláció:
Magyarázó ábra előugró szövegmagyarításokkal:
Hőmérsékleti sugárzás  tanulmányozása  színszűrőkkel Görbék Színszűrők Eredeti beállítás A szimulációról Fluxus (intenzitás) Segítség Hullámhossz Töltsd ki színnel a görbe alatti területet! Automatikus skálaigazítás az összes görbéhez Görbe eltávolítása Függőleges tengely Újabb görbe hozzáadása Jelöld be a csúcsmaximum hullámhosszát! Hőmérséklet Látható fény tartománya Hőmérséklet Automatikus skálaigazítás a kiválasztott görbéhez kelvin Csúcshullámhossz A Nap felületi hőmérséklete: 5800 K Görbe alatti terület Skála rögzítése Vízszintes tengely

A program azt mutatja, hogy a hőmérsékleti (vagyis egy forró fekete test által kibocsátott elektromágneses) sugárzás spektruma hogyan változik a hőmérséklettel. A csillagok, elég jó közelítéssel, sugárzó fekete testeknek tekinthetők.
A bal panel egy vagy több fekete test spektrumát (azaz intenzitás–hullámhossz összefüggését) ábrázolja. A szivárvány az elektromágneses spektrum látható tartományát jelzi.
A görbék megjelenését stb. a jobb oldali panelen lehet állítani. Több görbét is megjeleníthetünk egyszerre, de mindig csak egyet jelölhetünk ki közülük. A jobb alsó panelen állítható be a szerkesztőablak skálázása.
A színszűrő panel azt segíti bemutatni, hogy a kiválasztott spektrumú csillag fénye milyennek látszana a csillagászok által gyakorta használt színszűrőkön keresztül vizsgálva.


Szótár

  • theoretical magnitudes for 1 Ro star at 10 pc: egy 10 parszekre lévő, napméretű csillag elméleti magnitúdója
  • (note: brighter stars have smaller magnitudes): (megj.: a fényesebb csillagoknak kisebb a magnitúdójuk)
  • color index: színindex Ugrás magyar lapra
  • relative strengths of the filters at the given temperature: a különböző szűrőkön átbocsátott sugárzás relatív intenzitása az adott hőmérsékleten

A szűrők segítségével durván ugyan, de egyszerűen jellemezni lehet a csillag színképét, ill. színét. Olyan ez, mint amikor a látásunk segítségével színekről mondunk véleményt, holott a szemünkben még négy szűrő sincsen, csak három (ti. a retinánk háromféle színérzékeny csapot tartalmaz Ugrás magyar lapra).


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

Web Counter