Rutherford-féle alfa-szórási kísérlet Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Amit alább látunk, az csak két rolloveres illusztráció némi magyarázattal. A szimuláció egy verziója (rutherford-scattering_hu.jar) a webhelyemről is letölthető.
A letöltőablakban megjelenő .jar fájl ikonjára duplán kattintva elindul a szimuláció a saját ablakában. A .jar fájlt megőrizhetjük későbbi offlájn használatra.
A legfrissebb verzió ezen a PhET-oldalon található, melynek onlájn futtatása tőlem is kezdeményezhető a lentebb megadott instrukciók szerint.
Copyright owner: PhET Interactive Simulations University of Colorado http://phet.colorado.edu. ♦ A szoftver jogtulajdonosa: PhET Interactive Simulations University of Colorado http://phet.colorado.edu. Magyar fordítás: Klacsákné Tóth Ágota & Nagy Sándor.
Az alább ismertetett szimuláció segít megérteni, hogyan jött rá Rutherford, hogy az atomnak magja van, anélkül, hogy belelátott volna. A híres kísérlet bebizonyította, hogy az atom mazsoláspuding-modellje helytelen. Az alfa-részecskék olykori eltérülése ugyanis azt jelezte, hogy az atomnak apró, de nehéz magja lehet, pozitív töltéssel. (Az „olykori” valójában nagyon ritka eseményt jelent, hiszen a jelentősebb eltérülések „ablaka”, melyet a Rutherford-atom animációja kitár előttünk, 1/1000 része sincs az atom átmérőjének.) Az atommag kiindulási összetétele (az egykori mérések emlékére) az Au-197 nuklidét tükrözi, mely az arany egyetlen stabil izotópja.
Amit most lát, az a rollover kép

Fedőkép Balra egy rollover fedőképe látszik
Alaphelyzetben a híres aranyfóliás szórási kísérletek alanyát, egy Au-197 atom magját és annak szűk környezetét látjuk. (Ne feledjük: maga az atom van vagy 50-100 méteres is a látott képhez képest!). Az atommag összetétele alatt azonban más nuklid magját is be lehet állítani, egészen a 40Ca-ig. A példán az alfa-részecskék pályáját is láthatóvá tettem.

Rollover kép Húzzuk a kurzort a bal oldali képre, hogy a rollover előjöjjön!
Egy mazsoláspudingszerű atom nem képes eltéríteni az alfa-részecskéket, mert a taszító pozitív töltés túl nagy térrészben kenődik szét (ezért a taszító potenciálja eleve kicsi), másrészt azt is „leárnyékolják” a benne lévő elektronok.

A szimuláció legfrissebb verziójának indítása a PhET webhelyéről

Az alábbi beágyazásra kattintva egy rutherford-scattering_hu.jnlp nevű fájl töltődik le a PhET webhelyéről, ha hagyjuk.
A letöltött .jnlp fájl ikonjára duplán kattintva hamarosan elindul a szimuláció legfrissebb verziója is.
Ilyen beágyazást bárki jogszerűen készíthet a saját weboldalára, ha akar. A beágyazási kódot innen másolhatjuk ki.

Rutherford-szórás
Kattintásra indul

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.22. óta:

site statistics