RLC soros áramkör Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The simulation that can be downloaded from this page has been created by Zbigniew Kąkol. The Hungarian version has been prepared from the English variant with kind permission and help by its author. A Zbigniew Kąkol által készített szimuláció csak letöltve futtatható. A magyarított verziót az angol változat alapján készítettem a szerző szíves engedélyével és segítségével.

Az .exe fájl letöltéséhez kattintsunk ide Letöltés indul!. Letöltés után (dupla) kattintás az .exe fájl ikonjára, és elindul a szimuláció. (Lehet, hogy a számítógép védelme letöltéskor és/vagy futtatáskor figyelmeztetést ad, de ez normális dolog exe fájlok esetében.) A programfelületről mellékelek egy rollover képet Húzzuk a kurzort a képre!. Instrukciók lentebb, ill. a szimuláció Súgójában.

képernyőfelvétel

Instrukciók

Az RLC áramkör (mely egy R ellenállást, egy L indukciót és egy C kapacitást tartalmaz), csillapított elektromágneses rezgést végez az ellenállás miatt (soros rezgőkör). Az energiaveszteséget szinuszos feszültségforrással

U(t) = U0 sin ωt

kompenzálhatjuk, fenntartva a rezgés amplitúdóját. Az ilyen rezgést gerjesztett rezgésnek vagy kényszerrezgésnek nevezik. Az áramkörben folyó áramerősség ugyanazzal az ω  körfrekvenciával váltakozik, mint az alkalmazott feszültség, de φ fáziseltolódással:

I(t) = I0 sin (ωtφ)

Az egyes áramköri elemeken mérhető feszültségesések közt fáziseltolódás van. Ezt figyelembe kell venni a feszültségek összegzésekor és az impedancia kiszámításánál. Ezért van az, hogy nem elég egyszerűen összeadogatni az ellenállást, valamint az induktív és a kapacitív impedanciát annak ellenére, hogy az elemek sorba vannak kapcsolva (l. a kapcsolási rajzot).

A program szimulálja az UR(t), UL(t), UC(t) feszültségeséseket a megfelelő áramköri elemeken, és összeveti ezeket az alkalmazott U(t) feszültséggel és az I(t) áramerősséggel. A föl-le mozgó rövid vízszintes szakaszok az egyes hullámok közepén a feszültségek és az áramerősség pillanatnyi értékét mutatják.

Az áramköri paramétereket (R, L, C) és az alkalmazott feszültség frekvenciáját (f) csúszkával lehet változtatni. A rezonancia eléréséhez vagy az alkalmazott feszültség f frekvenciáját igazítjuk az áramkör természetes frekvenciájához, vagy fordítva (az L és a C megváltoztatásával).

Rezonancia esetén az áramerősség amplitúdója maximumot ér el (l. a rezonanciagörbét). Ilyenkor az I áramerősség fázisban van az U alkalmazott feszültséggel, és a kapacitív impedancia megegyezik az induktívval.

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.05.29. óta:

webcounter