RLC soros áramkör HTML5 szimulációja Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

This page is the Hungarian translation of the original from Bauer & Westfall "University Physics" Ebook (2013) published by McGraw-Hill Higher Education. Used by permission, courtesy of Wolfgang Bauer. ∗ Ez az oldal magyar fordítása az eredetinek a Bauer & Westfall "University Physics" Ebook (2013) c. e-könyvből, melyet a McGraw-Hill Higher Education adott ki. A jelen felhasználás Wolfgang Bauer szíves jóváhagyásával történt.

This text is displayed if your browser does not support HTML5 Canvas.

Az applet bal alsó negyedében látható RLC soros áramkört szinuszos váltófeszültség hajtja. Az elektromotoros erő (emf) időfüggése tehát ilyen alakú:

V(t) = Vmsin(ωt)

Az emf körfrekvenciáját a jobb oldali csúszkával lehet állítani. Az emf időgrafikonja az alsó ábrán látható. Az egyes áramköri elemeken mérhető feszültségesést ugyanezen a grafikonon ellenőrizhetjük az elemek melletti rádiógombok kijelölésével. A színkód a következő: kondenzátor, indukciós tekercs, ellenállás. Az applet bal felső részén a Z impedancia és a φ fázisszög értéke látszik, valamint az induktív és a kapacitív reaktancia. A jobb felső grafikonon az impedancia frekvenciafüggése látszik: a frekvencia aktuális értékét a pink függőleges jelzi. Az alsó feszültséggrafikonra kattintva keki színű függőleges jelenik meg, mely jobbra-balra vonszolható az időtengelyen. Eközben a fenti kis koordinátatengelyen fázorok segítségével is megtekinthető a feszültségek közötti kapcsolat időfüggése. Az applet, ill. a csúszkák segítségével megvizsgálhatjuk a különböző megfigyelhető mennyiségek függését az ellenállástól, kapacitástól és az indukciótól.

© W. Bauer & G.D. Westfall, 2013


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

2013.12.28.
counters