A nukleáris erő (magerő) Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén ✔️

The original Flash animation that used to be below had been created by Prof. Jason H. Dicker© , Physics Help , Launceston College . It can be found in original context by clicking on this icon The animations in original context.. The present use has been kindly permitted by the copyright owner.
Az alábbi animáció eredeti Flash változatának jelen felhasználását készítője, Prof. Jason H. Dicker, a Launceston College munkatársa engedélyezte. Akik elég jól tudnak angolul, keressék fel az eredeti lelőhelyet Az animációk az eredeti angol szövegkörnyezetben. és olvassák el Prof. Dicker saját magyarázatát.
Az eredeti Flash gif változata

A fenti gif az eredeti Flash animáció alapján készült,
melyet ide kattintva tölthetsz le.


A magerő jellemzői

  • Nagyon rövid a hatótávolsága: mindössze néhány femtométer.
  • Csak a nukleonok közt hat; az elektronok nem érzékelik.
  • Proton és proton, proton és neutron, neutron és neutron közt ugyanakkora vonzásként nyilvánul meg.
  • Nagyon erős: a magon belül ~100× erősebb az elektromos taszításnál. (Nem véletlen, hogy ~100 proton “fér el” egy magban.)
  • A kvarkok közötti, gluonok által közvetített erős (szín-) kölcsönhatás maradékának tekintendő.

Amikor egy nagyenergiájú proton közelít egy másikhoz, fokozatosan lassul, miközben a kinetikus energiája elektrosztatikus potenciális energiává alakul át. Ha azonban a Coulomb-gátat legyőzve ~3–4 fm-re sikerül megközelítenie a másikat, a magerő vonzáskörébe kerül és egészen az ütközésig gyorsulva mozog.

A hatalmas nukleáris gyorsító erő akkora munkát végez rövid távon, hogy γ-fotonok szabadulnak fel. A fotonok keletkezése csökkenti a két protonból álló rendszer nyugalmi energiáját. A proton–proton rendszer azonban nem stabil (2000-ig minden magfizikus biztos volt abban, hogy nem is létezik diproton ugrás angol nyelvű idegen lapra, mely a legkönnyebb He izotóp magja volna), de a nyugalmi energia tovább csökkenhet, ha az egyik proton pozitív β-bomlással neutronná alakul át. A keletkező neutron–proton rendszer már stabil, ez a deuteron, a nehéz hidrogén (deutérium) magja.

A fenti folyamat a Naphoz hasonló csillagokban is zajlik, hála a rendkívül magas hőmérsékletnek és nyomásnak, mely a csillagok magjában uralkodik. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy két proton – olykor-olykor – olyan közel kerüljön egymáshoz, hogy a fúzió létrejöjjön közöttük, mely egyik lépése a hidrogénégésnek, azaz négy proton energiatermelő átalakulásának egy közönséges He-4 magjává.

Szótár

Potential energy. (Potenciális energia.) Electrostatic potential energy. (Elektrosztatikus potenciális energia.) Strong nuclear pot energy. (Nukleáris potenciális energia.) Photon production!!! (Fotonkeletkezés!) Proton–proton collision taking one proton as origin of coordinates. (Proton–proton ütközés, egyik protont véve a koordinátarendszer kezdőpontjának.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Utolsó frissítés dátuma: 2021-12-05