Mini spektrométer Java Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The present use of the applet below has been kindly permitted by its creator, Freeman Deutsch, Science Education Department, Harvarvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Az alábbi applet jelen felhasználását szerzője, a magyar származású Freeman Deutsch engedélyezte, aki jelenleg a Science Education Department, Harvarvard-Smithsonian Center for Astrophysics munkatársa.

Interaktivitás: Ha a kurzorral kurzor rámegyünk az emissziós görbe grafikonjára, nemcsak a csúcsok pontos hullámhosszát tudjuk megállapítani. Lenyomott egérrel kedvünkre átrajzolhatjuk a kiválasztott grafikont, és az eredmény nyomban látható lesz a spektroszkóp ablakában.


 • Source: fényforrás
  • Fluorescent Lamp: fénycső
  • Sun: Nap
  • Red LED: vörös LED
  • Hydrogen: hidrogén
  • Galaxy 1/2/3: 1./2./3. galaxis

 • Spectroscope: spektroszkóp • Emission Graph: emissziós görbe
  • Intensity: fényintenzitás
  • Wavelength: hullámhossz


 • Electromagnetic Spectrum: elektromágneses spektrum

További megjegyzések

Fedőkép Balra egy rollover fedőképe látszik

A felső ábrán a hidrogén színképét látjuk két markáns vonallal (türkizkék és piros) a hullámhosszskála felett. Az alatta lévő vonalas ábra, a tulajdonképpeni spektrogram, kvantitatív módon mutatja a részleteket. Ez további két olyan vonalat is feltár a spektrumban, amely még látható az ember számára (l. a hidrogénspektrum teljesebb megjelenítését ezen az oregoni Javán: ). A láthatóságról az alsó ábra alapján győződhetünk meg, mely kiszínezve mutatja a látható tartományt. A középső ábrán a piros vonalnak megfelelő csúcsnál látunk egy függőlegest, melyet az animáción jobbra-balra mozgatni lehet az egérrel, miközben zárójelben megjelenik a pontos hullámhossz és az intenzitás (a jelen esetben pl. 655 nm, ill. 83,0%).

Rollover kép Húzzuk a kurzort a bal oldali képre, hogy a rollover előjöjjön!

A Nap színképén megfigyelhetjük, hogy a fehér fénynek ez a prototípusa korántsem azonos intenzitású minden látható hullámhosszon (l. ezt a magyarított PhET Javát/Flasht a hőmérsékleti sugárzásról). Feltűnő pl., hogy a Nap anyagának zömét alkotó hidrogén vonalai helyén negatív csúcsokat látunk. Ez amiatt van így, mert a külső hidrogénatmoszféra szelektíven szűri ki a napfényből a hidrogén színképvonalait.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

visit counter