Periódusos rendszer & nuklidtérkép — Mengyelejev & Segrè Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Az animáció kinagyítása: nagyító . Az Internet Exploreren is jól működő verzió elérése: IE logója. Ez gyengébb felbontást ad, de hamarabb töltődik.
The original avi version of this great animation looks perfect, but with 63 MiB it is a bit too large. So I converted it to a 12.3 MiB swf using Free Video to Flash Converter. I downloaded the original avi a couple of years ago from The University of Tennessee Knoxville, but then I forgot about it. I have just found the page again by chance and I hope that the author, Sean N. Liddick working now for Michigan State University, will give me his permission to continue displaying this page (one of my favorites) for the benefit of my Hungarian visitors. (I was writing this on February 15, 2011, when I tried to contact the author several times at different addresses. In the past 4 months I have not received any answer yet, which I consider as a silent YES.)
Az alábbi animációt egy kissé nagyocska avi formátumú fájlból konvertáltam flash-sé. Az eredeti avi lelőhelye a University of Tennessee Knoxville-on van, de a szerző, Sean N. Liddick, jelenleg a Michigan State University alkalmazottja. Németh László informatikus segítségével készítettem egy Ugrás saját lapra kézihajtányos oldalt is.
Az animáció vezérlése

Mengyelejev 1869-ben megalkotott periódusos rendszere minden elem (azaz minden rendszám, Z) számára pontosan egy cellát tart fent.
Miután Soddy 1913-ban bevezette az izotópia fogalmát, világossá lett, hogy egy-egy ilyen cellán az adott elem több izotópja is osztozkodik (az ón esetében a legtöbb: éppen 10).
1935-ben jutott eszébe először valakinek, hogy áttekinthetőbb volna a Z-N síkban megjeleníteni az izotópokat. Az olyan ábrázolási módot, amely a függőleges tengelyen ↑ Z-t, a vízszintesen pedig → N-et mutatja, Segrè-diagramnak nevezik néha ma is, noha Segrè csak 1945-ben avatkozott bele a dologba. Nagyon sokáig izotóptérképnek nevezték ezt a táblázatot nem pedig nuklidtérképnek, ti. a nuklid fogalmát 1947-ben vezette be Truman Kohman Ugrás angol lapra Ugrás angol lapra Ugrás angol lapra , de a fogalom használata csak lassacskán terjedt el.

Az animációvezérlés html-es trükkjét
F. Permaditól és innen lestem el. A nuklidtérkép csak akkor jön elő rendesen, ha az egész animáció letöltődött már.

Az animáció először a természetben előforduló (Naturally Abundant) izotópokat helyezi el a nuklidtérképen fekete négyzetekkel megjelenítve. Ezek nem mind stabilak: pl. az uránt és a tóriumot magában foglaló izolált nuklidcsoport a térkép "észak-keleti" részén csupa instabil tagokból áll. Ezután a stabilitási völgy oldalában lévő radionuklidok kerülnek fel a térképre bomlási mód szerint színezve. Amint látjuk, ezeket már nem a periódusos táblázatból szedegeti ki az animáció, hiszen abba csak azokat az izotópokat "gondoljuk bele", amelyek egy adott elem atomsúlyát (relatív atomtömegét) meghatározzák. Végül sötétebb szürkével felkerülnek az igen instabil, de még az Ugrás saját lapra elhullatási vonalakon belül elhelyezkedő nuklidok is. Kérdés: akkor most minden nuklidnak jutott hely? A válasz az, hogy nem. Az egyes cellákat magizomerek osztják meg egymással. Ezeknek a magja azonos összetételű, de az energiaállapota (kimutathatóan) eltér.

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

site statistics