Spektrométer – a kozmokémia eszköze Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The Flash animation below has been created by Prof. Jason H. Dicker© , Physics Help , Launceston College . It can be found in original context by clicking on this icon The animations in original context.. The present use has been kindly permitted by the copyright owner.
Az alábbi animáció jelen felhasználását készítője, Prof. Jason H. Dicker, a Launceston College munkatársa engedélyezte. Akik elég jól tudnak angolul, keressék fel az eredeti lelőhelyet Az animációk az eredeti angol szövegkörnyezetben. és olvassák el Prof. Dicker saját magyarázatát.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Az animációról

Ha a gázfelhő (gázköd) takar egy fehér fényforrást, pl. egy csillagot, akkor a gáz elnyeli az átszűrődő fényből azokat a spektrumvonalakat, amelyek a felhőben jelenlévő elemekre jellemzőek. A gerjesztett atomok gyorsan legerjesztődnek ugyan, és a fényt újra kisugározzák, csakhogy kicsi az esély rá, hogy az emittált fotonok épp felénk induljanak tovább. Így egy abszorpciós spektrumot kapunk, melyből következtetni lehet arra, hogy milyen elemek milyen arányban vannak jelen a csillagközi anyagban.

Ha a gázfelhőt oldalól éri a fény, akkor is gerjeszi a gázatomokat. Az atomok legerjesztődése után emittált fény újabb esélyt kap arra, hogy a felhőből felénk induljon el. Így a felragyogó ködből emissziós spektrumot kapunk. A vonalak ugyanazok, csak intenzitáscsökkenés helyett intenzitásnövekedésben nyilvánulnak meg.

Szótár

PAUSE (ÁLLJ!)

White-hot light source. (Fehéren izzó fényforrás.) Gas cloud illuminated by white-hot source from side. Scatters colours associated with atoms in cloud. (A gázfelhőt oldalról világítja meg a fehéren izzó forrás. A gázatomoknak megfelelő színű fény [felénk is] szóródik.) Emission spectrum. (Emissziós spektrum.)

Light passes through gas cloud. (A fény gázfelhőn halad át.) Absorption spectrum (Abszorpciós spektrum.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

Web Counters