Ponttöltésrendszer elektrosztatikus potenciálja Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original applet (© W. Bauer, 1997) can be found among the pages of LON-CAPA.
Used by permission, courtesy of Wolfgang Bauer.

Egy q ponttöltés által keltett Φ elektrosztatikus potenciál egy tőle r távolságban elhelyezkedő P pontban: Φ = kq/r, ahol k egy arányossági tényező. Ha több szétszórt ponttöltés hatását vizsgáljuk ugyanabban a P pontban, akkor az imént megadott recept alapján ponttöltésenként kiszámolt potenciálértékeket egyszerűen csak össze kell adni, és máris megkapjuk a kérdéses P pontban „mérhető” eredő potenciált. Ezzel az applettel néhány ponttöltést helyezhetünk el a síkban, majd grafikusan megjeleníthetjük ezek potenciálban kifejezett hatását az ábrázolt tartományban. A pozitív (eredő) potenciált kék szín jelöli, a negatívat piros. A 0 potenciál fekete.

Tippek:


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka, Nukleáris Glosszárium

Látogatószám 2013.02.21. óta:

webcounter