Töltött részecskék eltérítése elektromos térrel Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original applet (© W. Bauer, 1997) can be found among the pages of LON-CAPA.
Used by permission, courtesy of Wolfgang Bauer.

Egy elektromos térbe helyezett töltött részecskére erő hat, melynek F nagysága megegyezik az E térerősség és a q töltés szorzatával: F = qE.

A szimuláció két vízszintes fémlemezt mutat, melyek közé egyenfeszültséget kapcsoltak. Az U feszültségkülönbség homogén erőteret alakít ki, melyben a térerősség E vektorai a lemezekre merőlegesek. Egy ilyen térbe juttatott elektronnyaláb (zöld vonal) eltérül a tehetetlensége által megszabott egyenes iránytól. A piros csúszkával változtatni lehet a feszültségkülönbséget, ill. az erőteret, és tanulmányozhatjuk az eltérítő hatást. A csúszka feliratozása (-, 0, +) az alsó elektród polaritására vonatkozik a felsőhöz képest.

Egy ilyen egyszerű berendezés energia szerint képes szétválogatni az azonos töltésű és tömegű részecskéket (energiaszűrő), hiszen a gyorsabb részecskékre rövidebb ideig hat az eltérítő erő, ezért pályájuk kevésbé hajlik el, mint a lassúbbaké. A szimuláció által mutatott nyalábnak tehát azonos energiájú elektronokból kell állnia, mert különben a pályájukat nem lehetne ilyen szép egyenletes vékonyságú vonallal ábrázolni. (A nyaláb fokozatosan kiszélesedne, miközben áthalad az elektródok között.)


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

hit tracker