A hidrogénatom energiaszintjei Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The Flash simulation below is from University of Nebraska-Lincoln, an institution granting general permission for noncommercial use of their simulations in their original form. ♦ Az alábbi szimuláció egyike az University of Nebraska-Lincoln oktatási anyagainak, melyet általános engedély alapján, eredeti alakjában mutatok be, nem haszonszerzés céljából.
A szimuláció után a kiindulási állapot képernyőfelvétele Ugrás a lapon belül látható kissé sötétebbre véve. Ha az egeret egy feliratra húzzuk, magyarázó ablak bukkan elő. Ha most kattintunk, akkor vagy a szimulációra ugrunk, vagy egy bővebb magyarázatra. A szimuláció kinagyítása: nagyító
A szimuláció:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyarázó ábra előugró szövegmagyarításokkal:
Hidrogénatom-szimulátor Energiaszintek 1. szint A szimulációról Segítség Hullámhossz Fotonválasztás Foton belövése Frekvencia Energia Infravörös Eseménynapló Látható fény tartománya Ultraibolya Napló törlése Lyman-sorozat Balmer-sorozat Paschen-sorozat

A program a hidrogénatom és a fény kölcsönhatását modellezi, bemutatva a fényelnyelés és a fénykibocsátás kvantumos természetét.
A Photon Selection (fotonválasztás) panel segítségével egy fotont lőhetünk az atomra. A fire photon (foton belövése) gombbal elindíthatjuk a csúszkával beállított tulajdonságú fotont. Van néhány gomb kétoldalt, melyekkel előre beállított energiájú fotonnal tüzelhetünk (Lα, Hα, Pα stb.). Ezek meghatározott átmeneteknek felelnek meg Ugrás a lapon belül.
Az Energy Level Diagram (energiaszintek) panel megmutatja, hogyan függ az atom ionizációjához szükséges energia attól, hogy az elektron éppen melyik energiaszinten van.
Az Event Log (eseménynapló) a szimulátoreseményeket rögzíti időrendben. A legfrissebb események a lista alján vannak.
Demonstráció végett az elektront vonszolni is lehet az egyes szintek között. Ilyenkor azonban a napló törlődik


Szótár

  • ionization: ionizáció
  • recombination: rekombináció
  • excitation: gerjeszt(őd)és
  • deexcitation: legerjesztődés
  • 12.75 eV photon absorbed/emitted: elnyelődött/kilökődött egy 12,75 eV-es foton

Lα, Lβ, Lγ... a Lyman-sorozat (a hidrogén UV vonalai)

Hα, Hβ, Hγ... a Balmer-sorozat (a hidrogén látható vonalai)

Pα, Pβ, Pγ... a Paschen-sorozat (a hidrogén IR vonalai)

A legerjesztődések véletlenszerűen mennek végbe. Ha nem közvetlenül az n = 1 szintre kerülünk, akkor onnan is ki tudjuk ütni az elektront a megfelelő fotonnal.

Egy kép az átmenetekről Ugrás angol lapra


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

website statistics