A részecske–hullám dualitásról

(Adapted from David Harrison)

Az animáció egy hidrogénatomot jelenít meg.

Az egyik nézet azt mutatja, ahogy az atomot egy “planetáris modell ” (a Bohr-modell leegyszerűsített verziója) szerint elképzelhetnénk. Ez a modell az atomot úgy tekinti, mintha az elektron (egy parányi bolygó módjára) körpályán keringene a proton (a Nap) körül.

A másik nézet a kvantummechanikai modellt szemlélteti, melynek hátterében elképzelhetetlen hullámfüggvények állnak, melyek az elektron megtalálási valószínűségét határozzák meg. A kapcsolatos valószínűségi sűrűséget szokták elektronfelhőnek nevezni. Ez jelenik meg az ábrán is.

Önmagában mindkét nézet csupán egyik vetülete ugyanannak a képnek. A hullám- és a részecsketermészet egyszerre van jelen, de ezt képtelenek vagyunk egyszerre ábrázolni.