Fedezzük fel a Hertzsprung–Russell-diagramot! Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

A szimuláció kinagyítása: nagyító
The Flash simulation below is from University of Nebraska-Lincoln, an institution granting general permission for noncommercial use of their simulations in their original form. ♦ Az alábbi szimuláció egyike az University of Nebraska-Lincoln oktatási anyagainak, melyet általános engedély alapján, eredeti alakjában mutatok be, nem haszonszerzés céljából.
A szimuláció után a kiindulási állapot képernyőfelvétele Ugrás a lapon belül látható kissé sötétebbre véve. Ha az egeret egy feliratra húzzuk, magyarázó ablak bukkan elő. Ha most kattintunk, akkor vagy a szimulációra ugrunk, vagy egy bővebb magyarázatra.
A szimuláció:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyarázó ábra előugró szövegmagyarításokkal:
Fedezzük fel a HR-diagramot! Méretek összevetése Hertzsprung-Russell-diagram Eredeti beállítás A szimulációról Fényesség (a Naphoz képest) Segítség Hőmérséklet (kelvinben) Választási lehetőségek Az x tengelyen mért mennyiség Az y tengelyen mért mennyiség hőmérséklet / B-V színindex / színképtípus fényesség / magnitúdó csillag Nap Kurzortulajdonságok Hőmérséklet Fényesség kelvin A Nap abszolút fényessége Rádiusz (a Stefan–Boltzmann-törvény alapján) A Nap felületi hőmérséklete A Nap rádiusza Ezek az értékek a HR-diagramon látható piros x  pontra vonatkoznak Az összehasonlító panel az adott értékekkel jellemzett csillag méretét és színét mutatja a Naphoz képest Mutasd a fősorozatot! Mutasd az azonos rádiuszhoz tartozó vonalakat! Mutasd a fényességi osztályokat! Mutasd az instabilitási zónát! Ábrázolt csillagok semelyik a legközelebbiek a legragyogóbbak közeliek és/vagy ragyogók közeliek is és ragyogók is Ez itt a kurzor!

A H–R-diagram a csillagok fényességét és hőmérsékletét veti össze. A kurzornak (×) megfelelő csillag hőmérsékletét és fényességét a Cursor Properties (kurzortulajdonságok) panelen látjuk. A kurzort vagy vonszolással, vagy a csúszkákkal mozgathatjuk. A Size Comparison (méretek összevetése) panel azt mutatja, hogy a kurzorral jelzett csillag hogyan festene a Nap mellett. Bekapcsolhatók: a fősorozat (melyen a fiatal, fejlődésben lévő csillagok vannak); azok az egyenesek, melyek mentén csupa egyforma méretű csillag van (ezekre nagyjából érvényesül a Ugrás saját lapra Java szimulációval Stefan–Boltzmann-törvény, vagyis a fényesség arányos a hőmérséklet negyedik hatványával: L ~ T4); a fényességi osztályokUgrás a lapon belül; valamint az instabilitási zóna (ezen belül vannak a pulzáló csillagok). Az x és az y skálája is változtatható, ti. a hőmérséklet, ill. a fényesség kapcsolatba hozható a csillagok könnyebben megfigyelhető tulajdonságaival is (pl. színindex Ugrás magyar lapra, ill. abszolút magnitúdó). A legragyogóbb és legközelebbi csillagok különböző kombinációkban rajzolhatók fel.


Szótár

  • blue giants: kék óriások
  • Supergiants: szuperóriások
  • Dwarfs: törpék
  • Instability Strip: instabilitási zóna
  • red giants: vörös óriások
  • Giants: óriások
  • red dwarfs: vörös törpék
  • White Dwarfs: fehér törpék

Absolute Magnitude (M): abszolút magnitúdó (M)

Az M negatív logaritmikus kapcsolatban van a fényességgel: 10-szeres fényesség kb. 2,5-del kisebb magnitúdót jelent. (Vagyis 10 egységnyi magnitúdónövekedés kb. 1/10000 arányú fényességcsökkenéssel egyenértékű.)

Spectral Type: spektrumtípus

A csillagok felszíni hőmérséklete és a sugárzási spektruma közötti kapcsolatot kihasználó osztályozás Ugrás magyar lapra. A háttérben többek közt a hőmérsékleti sugárzás rejlik.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

page counters