Neutronindukált maghasadás Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The animation on this page is from EFDA's Animations page. Special thanks to Örs Benedekfi and his team for their helpfulness.
Az oldalon található animáció forrása az EFDA animációs weboldala. Külön köszönet Benedekfi Örsnek és csapatának segítőkészségükért.


Maghasadás

Jelenleg az atomenergia-termelés a neutronok által kiváltott maghasadáson alapszik. Mivel a neutron semleges részecske, nem kell nagy energia hozzá, hogy a magot elérje, hiszen nem hat rá a mag pozitív töltésének taszító hatása (nem úgy, mint az Ugrás fúziós lapra atommagokkal kiváltott magreakciók esetében). A hasadóképes magok egy része egészen lassú, ún. termikus neutronok hatására is elhasad. Ilyen pl. az urán 235U izotópja is, mely sajnos, mindössze 0,7204%-át teszi ki a természetes uránnak. (A maradék >99% gyakorlatilag mind 238U, mely csak gyors neutronokkal hasítható.)

A neutronok által kiváltott (ún. neutronindukált) maghasadás során a neutron egy nehéz magot két kisebb részre hasít. Ezek a hasadványok, ill. hasadási termékek. A folyamatban nemcsak hatalmas energia szabadul fel, de további neutronok is keletkeznek, ahogy az animáció is mutatja. Ezek a neutronok további magokat képesek elhasítani, ami Láncreakció láncreakcióhoz vezet. Ilyen szabályozott láncreakció a folyamatos energiatermelés alapja a Paksi Atomerőmű Atomerőmű esetében is.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

web traffic