Súrlódás(ok egykori kémikusok & fizikusok között) Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

A szimuláció futtatása helyben: Súrlódás. Letöltés/futtatás a PhET oldaláról. Amit alább látunk, az csak egy illusztráció némi magyarázattal.
Copyright owner: PhET Interactive Simulations University of Colorado http://phet.colorado.edu. Hungarian translation by Sándor Nagy.
A szoftver jogtulajdonosa: PhET Interactive Simulations University of Colorado http://phet.colorado.edu. Magyar fordítás: Nagy Sándor.

A szimulációról

Figyeljük meg, hogy minden dörzsölés és elölről kezdés után lejjebb csúszik egy csöppet a két könyv közötti téglalap. Ha ez nem programozási hiba, akkor csak attól lehet, hogy a súrlódás okozta hőfejlődés nemcsak az atomok szétszóródását tette irreverzíbilissé, hanem a szimulációt is. (Csak vicceltem :-)

Megjegyzés (a cím zárójeles részéhez)

Mivel a szimuláció lefordítása igencsak kimerített (végül is csaknem tíz szó kellett a feladat megoldásához), a lenti idézetek igazi fordítását nem is adom meg, inkább csak elképzelem, ki mit mondott volna, ha magyar az anyanyelve.

Néhány idézet abból az időből, amikor a természettudósok közt előfordultak még súrlódások

Ezeket az idézeteket még fiatalabb koromban gyűjtöttem (annyi lehettem, mint Batman), amikor még kényszert éreztem arra, hogy a powerpointos előadásaim címlapján található üres felületeket mindegyikét valami tartalmas dologgal töltsem ki. Hogy is mondják latinul? “A természetem irtózik az ürességtől!”

Chemistry has been termed by the physicist as the messy part of physics, but that is no reason why the physicists should be permitted to make a mess of chemistry when they invade it.
(A fizikusok a kémiát a fizika zűrös részének tekintik. Ez azonban még nem ok arra, hogy mindent összekuszáljanak, valahányszor beleártják magukat a dolgunkba.)
Frederick Soddy, angol kémikus, aki Rutherforddal vállvetve döntötte meg a az atomok megváltoztathatatlanságának dogmáját. Egyébként az izotópia felfedezéséért kémiai Nobel-díjat kapott

All science is either physics or stamp collecting.
(A tudomány fizika. Ha mégsem, akkor bélyeggyűjtés.)
Ernest Rutherford, új-zélandi születésű angol fizikus, aki többek közt felfedezte, hogy az atomnak magja is van, s aki fizikus létére bélyggyűjtésből... akarom mondani: kémiából kapott Nobel-díjat. Kínos lehetett neki... Mások Lord Kelvinnek tulajdonítják a mondást, de az nem illik ide.

If I could remember the names of all these particles, I'd be a botanist.
(Ha észben tudnám tartani az összes részecske nevét, akkor ennyi erővel akár botanikus is lehetnék!)
Enrico Fermi, Nobel-díjas fizikus, a magfizika és a részecskefizika jeles személyisége, aki valószínűleg hamar felhagyott a bélyeggyűjtéssel (ha foglalkozott is vele), mert nem tudta szépen rendszerezni a gyűjteményét.

Die Physik ist für die Physiker eigentlich viel zu schwer.
(A fizika tulajdonképpen nem való a fizikusoknak. Túl nehéz nekik...)
David Hilbert, híres német matematikus. A Hilbert-teret minden fizikus és elméleti kémikus ismeri. (Persze, nem a Budapest-térképről – az a Hild tér, és kötőjel nélkül írják –, hanem kvantummechanikából :-) Einstein is jól ismerte, mert nagy versenyben voltak egy időben annak az elméletnek a megformulázásáért, amelyre ma általános relativitáselméletként hivatkozunk.

Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr.
(Amióta matematikusok árasztották el a relativitáselméletet, már magam sem értem ezt az egészet...)
Albert Einstein, Nobel-díjas fizikus, aki nem a relativitáselmélet(ek)ért kapta ezt az elismerést. (Persze, ha nem értette, akkor ezen nincs is mit csodálkozni :-)

Ich glaube nicht an Atome! Habens` schon eins gesehen?
(Én aztán nem hiszek az atomokban! Mér', maga látott már olyat?)
Ernst Mach (1897)
Ich kann die Relativitätstheorie ebensowenig akzeptieren, wie ich die Existenz von Atomen und anderen solchen Dogmen akzeptieren kann.
(Épp úgy nem tudom elfogadni a relativitáselméletet, mint az atomok létezését és más efféle dogmákat.)
Ernst Mach (1913), híres oszták fizikus, Einstein egyik példaképe. Róla nevezték el a Mach számot és a Mach 3 borotvát. Egy pillanatig sem hitt az atomok létezésében. A “hiszem, ha látom” elvet vallotta.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

hit tracker