Radiometrikus kormeghatározások Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Aki inkább az angol nyelvű eredeti prezentációt szeretné látni, az kattintson a következő ikonra: ugrás angol oldalra Flash-sel. A prezentáció kinagyítása: nagyító
The creator of the Flash presentation is Kåre Kullerud of the University of Tromsø , who kindly permitted the translation of the English version that can be found at the webGeology site. He has also permitted to publish the Hungarian version here. Hungarian translation by Sándor Nagy.
A Flash-prezentáció szerzője Kåre Kullerud a University of Tromsø geológusa, aki szíves engedélyét adta a webGeology nevű helyen található angol verzió magyarításához és jelen felhasználásához. Magyar fordítás: Nagy Sándor.
Témák: Ar-Ar módszer, bezáródási hőmérséklet, C-14 módszer, dendrokronológia, geokronológia, izokrón, K-Ar módszer, kristályosodási kor, lehűlési kor, radiogén, Rb-Sr módszer, Sm-Nd módszer, Th-Pb és U-Pb módszerek

A 40K elágazó bomlása

Az alábbi ábrák segítenek megérteni a Flash prezentáció egy apró utalását arra a tényre, hogy a 40K elektronbefogással (EC) és negatív béta-bomlással (β-) egyaránt képes bomlani. Ez a tény azért figyelemreméltó, mert az EC-t – a pozitív béta-bomláshoz (β+) hasonlóan – azzal szokás magyarázni, hogy a magban viszonylag túl sok a proton, a β--bomlást pedig azzal, hogy túl kevés. Igaz, hogy ez a leegyszerűsítés páratlan tömegszám esetén jól működik (mert az izobár nuklidok egyetlen tömegparabolán sorakoznak), páros tömegszám (pl. A = 40) esetében azonban két tömegparabola van, melyeken váltakozva helyezkednek el a stabilabb (páros-Z, páros-N) és a kevésbé stabil kombinációk (páratlan-Z, páratlan-N). Így a stabilitási völgy legmélyén (tehát a parabolák csúcsához közel) kb. 40 olyan páratlan-páratlan nuklid van – ilyent mutat a bal oldali ábra is – , hogy a mag mindkét irányban bomolva nagyobb stabilitást érhet el. A jobb oldalon látható bomlásséma a 40K elágazó bomlásának elágazási arányait is feltünteti %-ban. Az EC-ből két ág is van. A gyakoribb ág egy gerjesztett magba visz, ezért ezt γ-emisszió követi. Még a pozitronbomlásnak is jut egy pici szerep. Itt a β+-részecske (azaz a pozitron: e+) és a neutrínó (ν) nem tudja kinetikus energia formájában elvinni az egész bomlási energiát, mert abból egy (két elektrontömegnyi) energiaadag egy pozitron-elektron pár létrehozására kötődik le. Az energiaszinteknél szereplő szimbólumok jelentése: magspinparitás.

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

web traffic