Két test tömegközéppontja Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The Flash simulation below is from University of Nebraska-Lincoln, an institution granting general permission for noncommercial use of their simulations in their original form. ♦ Az alábbi szimuláció egyike az University of Nebraska-Lincoln oktatási anyagainak, melyet általános engedély alapján, eredeti alakjában mutatok be, nem haszonszerzés céljából.
A szimuláció balra van: nagyító . A jobb oldali kissé sötétebb kép egy rollover fedőképe. Ha rávisszük az egeret , magyar feliratos kép bukkan elő.
Ilyen lenne magyarítva

A szimuláció szemléletessé teszi azt a közismert tényt, hogy a tömegközéppont (TK) úgy osztja meg két test távolságát, hogy a TK-tól mért távolságok fordítva arányosak a tömegekkel:

r1 : r2 = m2 : m1.

Ehhez a tényhez célszerű két hasonló fordított arányosságot hozzákapcsolni, hogy könnyű legyen őket megjegyezni. Ha a TKR-ben (tömegközépponti rendszerben) nézünk egy olyan bomlást, amelyben egyetlen M tömegű testből két m1, ill. m2 tömegű test keletkezik, akkor a Q bomlási energián is a tömegükkel fordított arányban osztozik a két test (ti. kinetikus energia formájában):

E1 : E2 = m2 : m1,

sőt még a sebességeik nagysága is fordított arányt fog mutatni:

v1 : v2 = m2 : m1.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

web tracker