Kötésienergia- & Q-érték-kalkulátor (α- & β-bomlásokra) Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Bevezetés a szimulációhoz

The Flash simulation downloaded on this page is from The King's Center for Visualization in Science.
Az oldalra letöltődő szimuláció forrása: The King's Center for Visualization in Science. Az első rollovert nézze meg az is, aki tud angolul.
Ha kell, vegyük szűkebbre a böngészőablakot ↔, hogy legyen helye a legördülő menünek!

Ha kell, vegyük szűkebbre a böngészőablakot ↔! Az egeret a képre húzva látszik, hogy így több helye lesz a legördülő menünek Alternatív megoldás: ↑ ↓ , majd Enter.

 • Semi-empirical...: Félempirikus kötésienergia-kalkulátor.
 • Enter the...: Írjuk be az alábbi cellákba a tömegszám (A) és a rendszám (Z) értékét. Nyomjuk meg a Compute gombot, hogy a kötési energia stb. kiszámításához. A Decay Test gomb megmutatja, milyen bomlás mehet végbe.
 • Compute: Számítás
 • Binding energy per...: Egy nukleonra eső kötési energia.
 • Binding energy of nucleus: A mag kötési energiája.
 • Atomic mass of...: Nuklidtömeg.
 • Nuclear radius: Magrádiusz.
 • Decay Test: Bomlásellenőrzés.
 • Select a Decay Mode: Válasszon egy radioaktív bomlási módot.
 • Strong...: Magerő járuléka
 • Electrostatic...: Elektrosztatikus taszítás járuléka
 • Asymmetric...: Aszimmetria-járulék.
Példa: a Be-8 kötési energiája és bomlása

A Be-8 kötési energiája

Fedőkép Balra egy rollover fedőképe látszik

A tripla-α folyamatban (és általában a He-nál nehezebb elemek nukleoszintézisében) fontos szerepet betöltő 8Be esetében majdnem az egész kötési energia a nukleonok közötti vonzásból adódik. A protonok közötti taszítás kicsi (kb. 10%). Mivel a protonok és a neutronok száma azonos, az aszimmetria-járulék (mely eltérés esetén negatív lenne) zérus (l. Weizsäcker-egyenlet).

Rollover kép Húzzuk a kurzort a bal oldali képre, hogy a rollover előjöjjön!

A 8Be magja 1 fs-on belül szétesik két He-magra. Ez azt jelenti, hogy az α-bomlásnak mennie kell. Hogy ez valóban így van, az onnan látszik, hogy a rendszer tömegváltozása a feltételezett α-bomlás esetén (Δmsys) negatítvnak adódik, a Q-érték, azaz a bomlási energia (ΔE) pedig pozitívnak. Vagyis a bomlás zöld utat kap a teszt szerint.

A β-, β+ és EC pirosat kapott. A jobb oldali két egyenletből látszik, hogy a béta plusz (fent) energetikaialag ~1 MeV-vel (még) kedvezőtlenebb, mint az elektronbefogás (lent), ti. 2mec2-tel (azaz két elektrontömeg energia-egyenértékével) “többe kerül”.

A szimuláció


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

counters