A Bohr-féle atommodell Nagy Sándor honlapjára A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Bevezetés az applethez

A Java szimuláció jogtulajdonosa Dr. Martin Goldman, a University of Colorado fizikusa. Közvetlenül e sorok alatt egy rolloveres bevezetést talál a látogató az appletről. Az applet maga egy gyermekien egyszerű angol párbeszédbe ágyazódik, melyet lentebb olvashatunk a magyarítással együtt.
Amit most lát, az a rollover kép

Fedőkép Balra egy rollover fedőképe látszik

A szövegkörnyezet egy részletét is mutató képen az alapállapotú hidrogénatom látszik az interaktív animáción. Alapállapotban a lehető “legkisebb”, azaz a legbelső pályán kering az elektron a Bohr-modell szerint. Az idős úr a magyarázó személyt jelképezi a párbeszédben. Az applet maga lentebb található. Várni kell, amíg olyan nem lesz a kép, mint amit balra látunk.

Rollover kép Húzzuk a kurzort a bal oldali képre, hogy a rollover előjöjjön!

“Pillanatkép” a befelé repülő fotonról, miután egy külső pályára kattintottam. Ez az animációs megfelelője annak, amit gerjesztésnek hívunk.

Az eredeti angol párbeszéd a beágyazott applettel és a szöveg magyarítása

 

 

A Bohr-modell

– Bohr úgy próbálta megmagyarázni a spektrumvonalak rejtélyét, hogy kitalált egy forradalmian új atommodellt, mely szerint az elektronok a mag körül keringenek.

– Ez nekem nem tűnik túl forradalminak. Az előbb láttuk, hogyan keringhet egy negatív elektron egy pozitív atommag körül.

– Igen, de Bohrnak meg kellett magyaráznia a spektrum “vonalkódját” is. Ezért felállított egy különös szabályt, amelyet az elektronoknak követniük kell: csakis “megengedett” pályákon mozoghatnak. Semmilyen más pálya nem jöhet szóba számukra. Viszont át tudnak “ugrani” egyik megengedett pályáról egy másikra. Persze közben egy csöppet “berezdülnek”...

– Tehát ez okozza a fénysugárzást!

– Ezt láthatod is, ha az alábbi atommodell különböző pályáira kattintasz.

 

 

 

 

Persze nem erre a képre kell kattintani, hanem az eredeti Java felületére!

 

 

 

 

– Hoppá! Ha egy kisebb pályára kattintok, akkor egy kis színes “hullámbigyó” kifelé röpül. Ha pedig egy nagyobbra, akkor befelé jön egy ilyen bigyó, és mintha kijjebb “pöckölné” az elektront.

– Ezek a “hullámbigyók” kis fényvillanások. Elektromágneses “energiacsomagok”: más néven fotonok.

– De amikor korábban játszottunk az atommal, akkor mindenféle pályát létre tudtunk hozni a legkülönbözőbb sebességekkel. Egyszerűen nem értem, mi az, hogy “megengedett” pálya.

– Akkor viszont már látod, mért találták annak idején annyira forradalminak Bohr atommodelljét! Azért, mert azt fejezte ki, hogy az energia csak kis ugrások formájában változhat meg. Ezeket hívják kvantumoknak. Az ilyen kvantomokkal foglalkozó fizikát pedig kvantummechanikának nevezik.

– Innen van az a kifejezés, hogy “kvantumugrás”?

– Aha. Csakhogy ez a kifejezés a hétköznapi értelmében egy ugrásszerű nagy változásra utal, míg a fizikusok a megengedett pályák közötti ugrást értik alatta, vagyis egy olyan ugrást, ami általában igen-igen pici. A dolog lényege az, hogy egy ilyen ugrást nem lehet több apró lépésre bontani. A pályán mozgó elektron tehát vagy ugrik, vagy marad.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Asimov Téka