Béta-késleltetett protonbomlás Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Lásd még a ugrás saját lapra (Flash-sel) béta-késleltetett alfa-bomlást (alfa-emissziót) és a ugrás saját lapra (Flash-sel) béta-késleltetett neutronbomlást.
Az animáció kinagyítása: nagyító || To the English version of this page english

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Az animáció a béta-késleltetett részecskeemisszió egyik esetére ad példát, mely itt a következő két részfolyamatból áll:

β+-bomlás:

2615P112614Si12 + e+ + ν,

majd protonemisszió (protonbomlás):

2614Si122513Al12 + p.

A nuklidtérkép 26P körüli részlete

A kinagyított rollover képen bejelöltem a 26P-ből kiinduló bomlásokat. A fő ág β+ révén megy tovább a 26Si-ból, de egy vékony ág (~1%) esetében a leánymag úgy szabadul meg a gerjesztési energiájától, hogy közben a protonszáma is csökken, vagyis γ-emisszió helyett protonemisszió következik be. Megjegyzem, a 26Si maga nem mutat hajlamot protonbomlásra, csak amikor β+-bomlás eredményeképp keletkezik. Ez azt mutatja, hogy a mag gerjesztett állapota kell ahhoz, hogy a proton le tudja győzni a Coulomb-gátat. Alapállapotú mag protonbomlása csak a protonelhullatási vonalhoz közelebb figyelhető meg a nuklidtérképen.
Nuklidtérkép a P-26 körül

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

page counter