Béta-késleltetett neutronbomlás Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

Lásd még a ugrás saját lapra (Flash-sel) béta-késleltetett alfa-bomlást és a ugrás saját lapra (Flash-sel) béta-késleltetett protonbomlást (protonemissziót).
Az animáció kinagyítása: nagyító || To the English version of this page english

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Az animáció a béta-késleltetett részecskeemisszió egyik esetére ad példát, mely itt a következő két részfolyamatból áll:

β--bomlás:

14355Cs8814356Ba87 + e- + ν,

ahol ν az (elektron-)antineutrínó.

A negatív béta-bomlást neutronemisszió követi:

14356Ba8714256Ba86 + n.

A nuklidtérkép 143Cs körüli részlete

A kinagyított rollover képen bejelöltem a 143Cs-ből kiinduló bomlásokat. A fő ág β- révén megy tovább a 143Ba-ból, de egy vékony ág (~1,6%) esetében a leánymag úgy szabadul meg a gerjesztési energiájától, hogy közben a neutronszáma is csökken, vagyis γ-emisszió helyett neutronemisszió következik be. A neutron távozása a béta-bomlást követi, ami mutatja, hogy a mag gerjesztett állapota kell ahhoz, hogy a neutron le tudja győzni nukleáris erő vonzását.

Neutronbomlás – mint egy alapállapotú mag spontán neutronemissziója – csak a neutronelhullatási vonal közelében fordul elő a nuklidtérképen. Ez a fajta béta-késleltetett részecskeemisszió azonban közönséges folyamat az atomreaktorokban. Ennek köszönhető az ún. késő neutronok keletkezése, melyek jelenléte rendkívül fontos a reaktorszabályozásban.

Nuklidtérkép a Cs-143 körül

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.20. óta:

web traffic