Béta-késleltetett alfa-bomlás Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén ✔️

Lásd még a ugrás saját lapra (Flash-sel) béta-késleltetett neutronbomlást (neutronemissziót) és a ugrás saját lapra (Flash-sel) béta-késleltetett protonbomlást.

Az interaktív animáció demója videón

Az eredeti Flash Flash letöltése Letöltés indítása kattintással offlájn használatra || To the English version of this page english


Az animáció a béta-késleltetett részecskeemisszió egyik esetére ad példát, mely itt a következő két részfolyamatból áll:

β+-bomlás:

3217Cl153216S16 + e+ + ν,

majd a(z alapállapotában stabil, és a természetes kén 95%-át kitevő) 32S kénizotóp alfa-emisszió (α-bomlás) révén stabil (92% természetes izotópgyakoriságú) 28Si maggá alakul:

3216S162814Si14 + 42He2.

A nuklidtérkép 32Cl körüli részlete

A rollover képen bejelöltem a 32Cl-ből kiinduló bomlásokat a kinagyított nuklidtérképrészleten. A fő ágnak a β+-bomlás után vége szakad, de egy vékony ág (10 000 bomlás közül 5) esetében a leánymag úgy szabadul meg a gerjesztési energiájától, hogy γ-emisszió helyett α-emisszió következik be. A folyamatot ritkasága folytán érdektelennek lehetne mondani, ha nem tudnánk, hogy az α-bomlást szenvedő 32S kénizotóp magja alapállapotban teljesen stabil. Sőt, a lentebbi ábra szerint a bomló klórizotóp egy nukleonra eső kötési energiája (B/A) nagyobb, mint a belőle keletkező szilíciumizotópé, ezért ez a bomlás önmagától sohasem menne végbe. Az α-bomlás (spontán folyamat) egyébként is a nagy tömegszámú, relatíve neutronszegény nuklidok jellemzője.
Nuklidtérkép a Cl-32 körül

A 32Cl és a 28Si egy nukleonra eső kötési energiája a stabil nuklidok B/A vs. A grafikonján


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Utolsó frissítés dátuma: 2022-01-04