Bomlássor négy lépésben – sötét kezd Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén ✔️

Tartalomjegyzék

Onlájn Java szimuláció - egyszerű bomlás és négylépéses bomlássor

Az applet készítője Prof. Fu-Kwun Hwang, az NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory “frontembere”, aki volt szíves segíteni a magyarításban és néhány paraméter átállításában is.
The applet has been prepared and kindly provided by Prof. Fu-Kwun Hwang, of NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory , who also helped to set up the Hungarian version shown here.

Az alábbi applet a következő bomlássort szimulálja: X1 X2 X3 X4 X5 (stabil)

A szimuláció a Mehet gombra rajtol. Ha minden instabil atom elbomlott, a program leáll.

A Vissza gomb mindent az eredeti állapotba állít vissza, kivéve a rubrikák tartalmát. Ha azt is vissza akarod állítani, frissítsd az oldalt.

A jobb egérgombbal az animációra kattintva bármikor megállíthatod a program futását, majd egy újabb kattintással folytathatod azt.

A grafikon függőleges tengelye az N atomszámot ábrázolja 0 és 1950 között. Vízszintesen a t idő van másodpercben (s). Mindkét tengely lineáris léptékű. Az időskála t = 0 s-nál kezdődik

Indítás előtt a grafikon fölött három adatcsoportot látunk:

  • t/s = 0.0 – Az eltelt idő másodpercben.
  • (t,N)=(másodpercek, atomszám) – A számpár a kurzor helyzetét mutatja a grafikon koordinátarendszerében.
  • (1885 / 0 / 0 / 0 / 0 ) – Atomszámok: (N1 / N2 / N3 / N4 / N5)

Az Nt grafikon hátterét adó 30×65-ös mátrix 1950 köröcskéje egy-egy atomot jelent, melyek eredetileg mind az X1 anyanuklidot reprezentálják. Ezért a t = 0 s pillanatban a köröcskék is mind fekete színűek a színkódnak megfelelően: o o o o o (stabil)

Az állítható értékű T1, T2, T3, T4 mennyiségek a megfelelő nuklidok felezési idejét jelentik. T1/2 = 0,693 τ, ahol: τ = 1 / λ.

Alapértelmezésben a felezési idők úgy vannak beállítva, hogy a 4! = 24 nagyság szerinti sorrendlehetőség közül épp az valósul meg, amelyik esetén egyik tag sincs radioaktív egyensúlyban a szomszédjával:

T1 < T2 < T3 < T4

Megjegyzés: A lenti ábrán , mely egy háromlépéses sor 3! = 6 lehetőségét mutatja τ szerint, ez az eset a bal felső grafikonnak felel meg. Lent azonban nem az N atomszám, hanem az A (= λ N) aktivitás időfüggése látható, mégpedig féllogaritmusos ábrázolásban.

A Mehet gomb melletti kis négyszög bejelölésével X2-t stabilnak “deklarálhatjuk”, miáltal egy egyszerű bomlás szimulációját kapjuk:

X1 X2 (stabil)

A szimuláció sztochasztikus, tehát a beállított felezési idők – ahogy a valóságban is – csak az atomok túlélési esélyeit határozzák meg, az egyes atomok elbomlását ezen belül a véletlen dönti el.

Az 1 és 4 lépéses Java szimuláció továbbfejlesztett offlájn változata

Sajnos, ennek a Fu-Kwun Hwang-féle szimulációnak az onlájn változatát nem működteti a CheerpJ.
Ha gondolod, akkor töltsd le innen az offlájn változatát. Dupla kattintás a letöltődött .jar fájlra,
és a szimuláció máris futni kezd a maga ablakában - feltéve, hogy telepítve van a Java a gépeden.
Alább mutatok egy GIF demót, melyet az offlájn futtatásról készítettem, Remélem, kedvet kapsz hozzá.
Ami a szimuláció működtetését illeti: a Mehet/Megáll helyett a betűköz billentyű is használható.

1, 2, 3 és 4 lépéses bomlássor HTML5 szimulációja 1-ben

Ez a kitűnő szimuláció Fu-Kwun Hwan régi Javája alapján készült, ugyanazzal a színvilággal.
A szimuláció nyelve alapértelmezésben angol.
Ha az angol kínai neked, a jobb felső jelre kattintva választhatsz más nyelvet magadnak. Például kínait ツ
De ha úgy jobban tetszik, kiválaszthatod a Magyart is, mert már megtanítottam rá.
Mivel a szim nagyon nagy, csökkentsd a méretét 82-84%-ra a jobb felső sarokban látható - jel nyomogatásával.
A szim kezelése eléggé kézenfekvő, csak a Frissít és a Nulláz gomb közti különbség igényel némi magyarázatot.
A Frissít mindent visszaállít abba az állapotba, amelyikben eredetileg volt, kivéve a nyelvet és a méretet.
A Nulláz csak az időt és az elbomlott atomok számát állítja vissza 0-ra. Így kényelmesebb használni, ha pl.
újrázni akarod a bomlást, mert látni szeretnéd a véletlen szerepét a "bomlásban". Vagy ha szisztematikusan
változtatgatni akarod a felezési időket, stb.
A nullázás eredménye nem látszik a megállított vagy magától megállt szimuláción. Csak abban a pillanatban
érvényesül, amikor elindítod a Mehet gombbal.

Háromlépéses bomlássor jellemző alapesetei az egyensúly lehetősége szempontjából

Az aktivitás időfüggését látjuk féllogaritmusos ábrázolásban. A τ közepes élettartamok nagyság szerinti sorrendje hatféle lehet (3! = 6). Az ábra mindegyik lehetőségre ad egy példát. A színkód a következő: gyors, közepes, lassú. Az egyensúlyban lévő nuklidok aktivitásai ebben az ábrázolásban párhuzamosnak látszanak, ami az aktivitások arányosságát fejezi ki. (Tehát az aktivitások nem egyenlők, hanem csak arányosak, ti. nem szekuláris, hanem csak tranziens egyensúlyról lehet itt szó.) Az egyensúly tényére az aktivitásgörbék bekarikázás hívja fel a figyelmet. A 2 ~ 3 típusú jelölés azt jelenti, hogy a sorozat 2. tagja egyensúlyban van a 3. taggal. Egyedül akkor nincs semmiféle egyensúly, ha a közepes élettartamok monoton nőnek (bal felső grafikon). Itt jól látszik a “lassan járj, tovább élsz” elv érvényesülése is. A két alsó grafikon fő tanulsága, hogy ha az “ősanya” (vagy ősapa? :-) a leghosszabb élettartamú, akkor az egész sorban egyensúly alakul ki attól függetlenül, hogy a leánynuklidok élettartamsorrendje milyen. Ez az elv biztosítja az egyensúlyt a négy fő bomlássorban is. Az összaktivitás változását a szaggatott görbék mutatják

Érdemes a fenti szimulációt az alábbiakhoz hasonló feltételekkel is kipróbálni az atomszámokra (N). Pl.ami a jobb alsó ábra megfelelőjét illeti, a T1 = 9, T2 = 3, T3 = 1 és T4 = 0 értékek épp megfelelnek. (A T4 = 0 felezési idő azt jelenti, hogy a 4. komponens mennyisége 0, mert azonnal tovább-bomlik a stabil végtermékké.) Az egyensúly beálltát a megfelelő atomszámok arányossága tükrözi.


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Utolsó frissítés dátuma: 2022-01-22